AMIS-stipendit 2018 ovat nyt haussa!

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry jakaa historiansa kolmannet AMIS-stipendit keväällä 2018. Stipendejä on jaossa kolme kappaletta, yksi kussakin kategoriassa. Kukin stipendi on suuruudeltaan 250 euroa.

Stipendien saajia voi ehdottaa kuka tahansa oppilaitosyhteisöön kuuluva: opiskelija, opettaja, rehtori, opiskelijakunta, muu henkilökunnan edustaja – kunhan esitys on hyvin perusteltu.

Valinnoissa painotetaan yleisesti esimerkillistä toimintaa ja aktiivisuutta sekä oskulaista asennetta: yhteisöllisyyden, ammattiylpeyden ja yritteliäisyyden henkeä, positiivisuutta ja oma-aloitteisuutta.

Stipendikategoriat ovat:

Vuoden AMIS-tähti

– esimerkillinen yhteisöllisyyden edistäjä ja yhteishengen nostattaja
– erityisen aktiivinen opiskelijakuntatoimija, joka innostaa muita ja jaksaa tsempata opiskelukavereita
– omaa tervettä ammattiylpeyttä tai pyörittää opintojen ohella vaikka omaa yritystä
– aktiivinen monella osa-alueella (sekä oppilaitoksessa että vapaa-ajalla), positiivinen ja oma-aloitteinen tyyppi
– stipendin saaja voi olla jatkava opiskelija tai keväällä 2018 ammattiin valmistuva

Vuoden opiskelijakunta

– aktiivinen ja osallistava ote oppilaitoksen kehittämiseen
– jokin erityisen innovatiivinen / innostava / kannustava toimintamuoto
– viihtyvyyden edistäjä
– myös isoin harppauksin toimintaansa kehittäneet opiskelijakunnat huomioidaan (lähtötilanne vs. nykytilanne)

Vuoden tsemppari

– ”vaikeuksien kautta voittoon”: opiskelija, joka on vaikeista lähtökohdista tai haasteista huolimatta onnistunut saamaan tutkintotodistuksen ja valmistumaan ammattiin
– esimerkki muille siitä, että koskaan ei pidä lannistua tai luovuttaa

Ylläolevat kriteerit ovat esimerkkejä ja myös muutaman niistä täyttyminen on hyvä syy hakea stipendiä. Stipendit jaetaan niiden saajien oppilaitosten kevät-/valmistujaisjuhlassa. Voittajista uutisoidaan lisäksi OSKUn kanavissa sekä mediatiedotteella.

Ehdotusten stipendien saajiksi tulee olla perillä OSKU ry:ssä 13.5.2018 kello 23.59 mennessä. Tämän jälkeen saapuneita ehdotuksia ei oteta huomioon.

Ehdotuksesta tulee käydä ilmi:
– kenelle/mille taholle stipendiä haetaan
– mistä kategoriasta
– miksi.

Ehdotukset ovat vapaamuotoisia ja niiden mukana voi toimittaa liitteitä ehdotukset tueksi.

Ehdotukset stipendien saajiksi toimitetaan sähköpostitse OSKU ry:n pääsihteeri Juuso Luomalalle sähköpostitse juuso.luomala@osku.info (viestiin otsikoksi ”Esitys AMIS-stipendin saajaksi”). Muistathan liittää ehdotukseen sekä esittäjän että esitetyn yhteystiedot (ainakin nimi, oppilaitos + opiskeltava tutkinto/koulutus tai opiskelijakunnan nimi, puhelinnumero ja sähköposti).

Valinnan stipendien saajista tekee OSKU ry:n liittohallitus hakuajan päättymisen jälkeen.

Stipendihakuun liittyviin tiedusteluihin vastaa pääsihteeri Juuso Luomala mieluiten puhelimitse numerosta 044 977 4014.