Edunvalvonta

Tärkeä osa ­OSKUn ­toimin­taa

OSKU on puhunut amisten hyvän elämän ja toimivan arjen puolesta jo vuodesta 2001. OSKUn ajamat kannat päättää vuosittain liittokokous, jossa päätösvaltaa käyttävät vain amikset itse. Liittokokouksen vahvistamat OSKUn kannat kootaan OSKUlla on sanottavaa -asiakirjaan.

OSKUn valtakunnalliseen edunvalvontatyöhön voit vaikuttaa lähtemällä liittokokoukseen joko henkilöjäsenenämme tai jäsenopiskelijakuntamme edustajana! Liittokokouksesta voit kysellä lisää pääsihteeriltämme.

OSKUn päivittäistä edunvalvontaa hoitavat toimistolla puheenjohtaja ja pääsihteeri. He yhdessä amiksista koostuvan liittohallituksen, liittohallituksen alaisen vapaaehtoisista amiksista muodostuvan edunvalvontatyöryhmän sekä toimiston muiden asiantuntijoiden kanssa valmistelevat OSKUn julkaisemat kannanotot, lausunnot sekä asiantuntijapuheenvuorot ja -kirjoitukset. Käytännössä amisten etua valvotaan myös erilaisissa tapaamisissa, työryhmissä ja muissa elimissä. OSKU tekee amisten edunvalvontaa muun muassa Opetushallituksen johtokunnassa, Valtion nuorisoneuvostossa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen reformin seurantaryhmässä.

OSKU on lisäksi tutkinut amisten arvoja ja asenteita jo vuodesta 2009 lähtien AMIS-tutkimuksellaan -toimien tässä edelläkävijänä. Vuonna 2018 julkaistiin järjestyksessään jo viides AMIS-tutkimus. Tutustu AMIS-tutkimukseen toki tarkemmin!

Tällä hetkellä OSKU on muun muassa sitä mieltä, että:

  • Ammatillisen koulutuksen rahoitus on turvattava
  • Toisen asteen koulutuksesta on tehtävä aidosti maksutonta
  • Asuntoloita, opiskelija-asuntoja ja julkista liikennettä on kehitettävä vastaamaan nykyistä paremmin ammattiin opiskelevien tarpeita
  • Koulumatkatukea on joustavoitettava
  • Opiskeluterveydenhuolto on saatava suositusten mukaiseksi
  • Oppivelvollisuutta ei tule ulottaa toiselle asteelle
  • Yhteiskunnallisten taitojen harjoittelua on lisättävä ammatillisessa koulutuksessa.

Kansainvälisesti vaikutamme esimerkiksi Nordic School Student Networkissa, joka on pohjoismaisten toisen asteen opiskelijajärjestöjen verkosto.

Mikäli sinulla heräsi kysyttävää OSKUn edunvalvontatoiminnasta, haluat mukaan vaikuttamaan onnellisten amisten puolesta tai sinulla on pulmatilanne opinnoissasi, voit olla yhteydessä puheenjohtajaamme tai pääsihteeriimme.