Amiksilla on oltava oikeus yhdenvertaisiin näyttöihin ja arviointeihin

Neljä henkilöä seisovat värikästä taustaa varten.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) julkaisi 25.1.2023 tuloksia arvioinnista, jossa teemana oli näyttötoiminnan laatu ja näytöissä osoitettu osaaminen.

Arvioinnista kävi ilmi, että ammatillisen koulutuksen järjestäjien vaihtelevat näyttöjen toteuttamis- ja arviointikäytännöt haastavat opiskelijoiden yhdenvertaisuuden toteutumista. Arviointikäytännöissä ja näyttöpaikoissa on vaihtelua erityisesti alojen ja koulutuksen järjestäjien välillä, eivätkä kaikki opiskelijat pääse näyttämään osaamistaan aidoissa työelämän tilanteissa. Näyttöjen arvosanoihin vaikuttaa se, kuka tai ketkä osallistuvat näytön arviointiin ja näytetäänkö osaaminen oppilaitoksessa vai työpaikalla. Myös työpaikkaohjaajien ohjaus- ja arviointiosaaminen vaihtelee paljon.

”Karvi tuottaa paljon erittäin tärkeää ja luotettavaa tietoa yhteiskunnallisen keskustelun ja päätösten tueksi, kuten tämäkin arviointi. Tulokset ovat surullista luettavaa, ja on täysin kestämätöntä, ettei lain vaatimiin edellytyksiin edes päästä. Noin 10 prosentissa näytöissä ei ole ollut mukana toista arvioijaa, vaikka näin pitäisi olla. Sen lisäksi arvioinnista käy ilmi, että työelämän edustajat osallistuvat vain harvoin oppilaitoksissa toteutettujen näyttöjen arviointiin, ja kaiken kaikkiaan noin neljäsosa näytöistä on arvioitu ilman työelämän edustajaa. Nämä tulokset puhuvat karua kieltä, ja tilanteelle täytyy löytää ratkaisuja.”, toteaa Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry:n puheenjohtaja Venla Tilli.

Karvin mukaan näyttöjen toteuttamisessa työpaikoilla on vielä kehitettävää. Koulutuksen järjestäjien ja tutkintojen välillä on suurta vaihtelua siinä, kuinka suuri osuus näytöistä toteutetaan aidoissa työelämän tilanteissa. Vaikka työelämässä oppiminen on ammatillisen koulutuksen kulmakiviä, toteutetaan reilu neljännes perustutkintojen ja vajaa viidennes ammattitutkintojen näytöistä oppilaitosympäristöissä. Näyttöjen arvosanat ovat keskimäärin erittäin hyviä, mutta arvosanoissa on eroja näyttöympäristön ja arvioijien mukaan.

”On selvää, että tilanne ei ole yhdenvertainen kaikille ammatillisille opiskelijoille niin eri oppilaitoksissa kuin aloillakaan. Pidämme tärkeänä, että laki mahdollistaa näyttöjen suorittamisen poikkeustapauksissa myös oppilaitoksissa mahdollisimman aidoissa olosuhteissa, mutta se ei saa vaikuttaa näytön arviointiin tai olla pääasiallinen suoritustapa. Käytänteet tulee saattaa viipymättä sellaiselle tasolle, että jokainen opiskelija saa aidosti objektiivisesti ja ammattitaitoisesti arvioidun tuloksen näytöstä, joka antaa oikeanlaisen kuvan osaamisen tasosta työelämän ja jatko-opintojen kannalta.”, jyrähtää puheenjohtaja Venla Tilli.

Karvi on arvioinnissa todennut, että useilla koulutuksen järjestäjillä on käytössään monipuolisia ja vaihtoehtoisia tapoja työpaikkaohjaajien osaamisen kehittämiseen, ja suurin osa järjestäjistä tarjoaakin työpaikkaohjaajille säännöllisesti mahdollisuuksia ohjaus- ja arviointiosaamisen kehittämiseen. Kuitenkin työpaikkaohjaajien osaamisen varmistaminen ja kehittäminen vaihtelee paljon koulutuksen järjestäjien ja tutkintojen välillä ja se on useilla koulutuksen järjestäjillä iso haaste. Karvi suosittaa jatkotoimenpiteenä, että koulutuksen järjestäjien tulee edelleen vahvistaa työpaikkaohjaajien ohjaus- ja arviointiosaamista ja tarjota työpaikkaohjaajille mahdollisuuksia osaamisen päivittämiseen ja kehittämiseen nykyistä säännöllisemmin.

Lisätiedot arvioinnista: https://karvi.fi/publication/nayttotoiminnan-laatu-ja-naytoissa-osoitettu-osaaminen/  

Lisätiedot:

Emma Holsti, edunvalvontakoordinaattori

emma.holsti@osku.info; 040 410 8814

Venla Tilli, puheenjohtaja

venla.tilli@osku.info; 044 9776 356

Tykkäsitkö? Kerro jutusta kavereillesi!

Tilaa uutiskirjeemme

Emme viestittele turhasta. Saat mailiisi uusimmat artikkelit ja pääset lukemaan ne ensimmäisten joukossa.

Klikkaamalla "Hyväksyn kaikki evästeet" hyväksyt, että evästeet tallennetaan laitteellesi parantamaan sivuston navigointia, analysoimaan sivuston käyttöä ja tehostamaan mainontaamme. Lue lisätietoja evästepolitiikastamme.
cookies