Häirintäyhdyshenkilötoiminta vakiinnutettava osaksi jokaisen ammatillisen oppilaitoksen toimintaa

  

Uusi lukukausi on alkanut, ja iso määrä uusia opiskelijoita aloittanut opintonsa ympäri Suomen. Opiskelu sujuu valtaosalla ongelmitta, mutta osa kohtaa edelleen häirintää opiskeluympäristössään ja nyt syksyn alkaessa onkin hyvä hetki luoda turvallisempaa ilmapiiriä opiskelijoille. Suosittelemme vahvasti jokaista oppilaitosta nimeämään omat häirintäyhdyshenkilöt. Häirintäyhdyshenkilöllä tarkoitetaan järjestössä tai muussa yhteisössä toimivaa koulutettua henkilöä, johon yhteisön tai tapahtumien osallistujat voivat olla yhteydessä luottamuksellisesti, mikäli kohtaavat toisten ihmisten tahoilta häirintää, syrjintää, kiusaamista tai muuta epäasiallista toimintaa. Henkilöiden tehtävänä on kuunnella ja olla apuna, miten tilanteessa voi edetä tai ohjata muun avun piiriin.

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry:n 2022 valmistuneen AMIS-tutkimukseen vastanneista 13 % kertoo kokeneensa seksuaalista häirintää ja 15 %tulleensa kiusatuksi tai syrjityksi nykyisten opintojensa aikana. Häirintää kokeneista viidesosa ja kiusaamista kokeneista kuudesosa kertoo sen tapahtuneentyössäoppimispaikalla. Ensimmäistä kertaa tutkimuksessamme selvitimme myös, ovatko kiusaamista, syrjintää tai seksuaalista häirintää kokeneet ottaneet asianpuheeksi esimerkiksi koulutustyöpaikalla tai oppilaitoksessa. Vastanneista jopa 45 % ei ole ottanut asiaa puheeksi.

”Tutkimuksemme luvut puhuvat karua kieltä siitä, miten moni kokee häirintää ja kiusaamista opintojensa aikana. Merkittävä osa siitä tapahtuu myös muualla kuin oppilaitoksessa, johon oppilaitoksen on vaikeaa puuttua ilman selkeää ilmoituskanavaa. Lähes puolet eivät ole edes ottaneet kokemuksiaan puheeksi, ja yksi syy on pelko ilmoituksen seurauksista tai sitä seuraavasta välinpitämättömyydestä. Ammatillisen koulutuksen sukupuolittuneisuus, käytännönläheisyys ja vaihtelevat oppimisympäristöt luovat omalta osaltaan tilanteita, joissa opiskelija voi jäädä kokemustensa kanssa yksin, vailla tukea ja puuttumista. Näin ei voi jatkua, vaan jokaisella tulee olla oikeus turvalliseen oppimisympäristöön.”, jyrähtää OSKUn puheenjohtaja Venla Tilli.

Onkin hyvin merkittävää, että oppilaitos tai koulutustyöpaikka puuttuu asiaan, sillä kiusaamis-,häirintä- ja syrjintäkokemukset vaikuttavat opintoihin, työelämään ja yleisestikin hyvinvointiin. Osassa tapauksissa kokemusten aiheuttaja on ollut oppilaitoksen henkilökunnan edustaja tai työssäoppimispaikan muut työntekijät, jolloin kynnys ilmoittaa kokemuksistaan nousee entisestään. Tämän vuoksi on keskeistä, että häirintäyhdyshenkilöihin voidaan aidosti luottaa ja heihin voiolla yhteydessä sekä suoraan että anonyymin lomakkeen kautta. Esimerkiksityössäoppimispaikoilla tapahtuviin epäkohtiin voidaan puuttua paremmin ja niistä olla tietoisia, jos opiskelijoilla on mahdollisuus kertoa niistä nimettömästi oppilaitoksen suuntaan.

”Ammatillisen koulutuksen laki vaatii koulutuksenjärjestäjiä luomaan tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmat, mutta ne eivät yksin riitä. Todellisia tekoja ja rakenteita häirinnän ja kiusaamisen kitkemiseksi tarvitaan, ja häirintäyhdyshenkilöiden vakiinnuttaminen oppilaitoksiin olisi hyvä ensiaskel. Tärkeintä on, että jokainen opiskelija tietää häirintäyhdyshenkilökäytännöstä ja hänellä on tieto keneen olla yhteydessä. Optimaalisessa tapauksessa jokaisella alalla on omat häirintäyhdyshenkilöt, ja he edustavat eri sukupuolia ja moninaisia taustoja.” huomauttaa OSKUn puheenjohtaja Venla Tilli.

OSKU ry:llä on myös omassa toiminnassaan käytössä häirintäyhdyshenkilöt, joihin voi olla yhteydessä hyvin matalalla kynnyksellä, mikäli OSKUn toiminnassa tai tapahtumilla kohtaa mitään epäasiallista käytöstä tai toimintaa. Heidän yhteystietonsa löydät täältä.

Tykkäsitkö? Kerro jutusta kavereillesi!

Tilaa uutiskirjeemme

Emme viestittele turhasta. Saat mailiisi uusimmat artikkelit ja pääset lukemaan ne ensimmäisten joukossa.

Klikkaamalla "Hyväksyn kaikki evästeet" hyväksyt, että evästeet tallennetaan laitteellesi parantamaan sivuston navigointia, analysoimaan sivuston käyttöä ja tehostamaan mainontaamme. Lue lisätietoja evästepolitiikastamme.
cookies