Kannanotto: Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden lakisääteinen oikeus opinto-ohjaukseen loppuu, jos reformin lakiesitys toteutuu

Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry ja Suomen opinto-ohjaajat ry ovat seuranneet reformin etenemistä suurella mielenkiinnolla. Siihen sisältyvällä tutkintojen karsimisella odotetaan olevan pääosin positiivisia ja opinto-ohjaustyötä selventäviä vaikutuksia. Nuorten ja aikuisten koulutusten yhdistämisen kautta nähtiin mahdollisena jopa yhdenmukaistaa kaikkien ammattiin opiskelevien opinto-ohjauspalveluja. Aikuisopiskelijoiden kohdalla tähän on ollut selvää tarvetta, koska heille ei ole käytännössä juurikaan ollut tarjolla ammattimaista opinto-ohjausta.

Nyt kun reformi on edennyt siihen vaiheeseen, että lakiluonnos on tullut julkiseksi, tilanne onkin kääntymässä päinvastaiseksi. Opinto-ohjausta ei mainita laissa sanallakaan, vaan puhutaan pelkästään opetuksesta ja ohjauksesta. Ohjaus ja opinto-ohjaajien tekemä opinto-ohjaus ovat molemmat erittäin tärkeitä opiskelijan kannalta mutta kuitenkin kaksi täysin eri asiaa. Perusasteella ja lukiossa tämä asia on tunnustettu myös lakien tasolla toiminnan tason lisäksi. Lukiolaisilla mm. lisättiin juuri opetussuunnitelman uudistuksessa toinen pakollinen kurssi opinto-ohjausta.

Reformin toteutuessa peruskoulun päättävä nuori saa lukioon jatkaessaan lakisääteistä opinto-ohjausta mutta laki ei takaa hänelle opinto-ohjausta, jos hän valitsee ammatillisen koulutuksen.

Asia ihmetyttää suuresti, koska eri tahot mukaan lukien ministeriö, opetushallitus ja koulutuksenjärjestäjät tarjoavat opetusalan haastavissa tilanteissa useimmiten ratkaisuksi tehostettua opinto-ohjausta. Näiden haasteiden kanssa ovat opinto-ohjaajat painineet erityisesti ammatillisessa koulutuksessa kestonsa äärirajoilla tänäkin vuonna mm. tutkinnon uudistuksen ja osaamisen tunnustamisen haasteellisuuden takia.

Suora lainaus lakiehdotuksesta:

53 § Oikeus saada opetusta/ohjausta

Tutkinnon suorittajalla ja opiskelijalla on oikeus saada eri oppimisympäristöissä sellaista opetusta sekä henkilökohtaista ja muuta tarpeellista ohjausta, joka mahdollistaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden

saavuttamiseen

Ja tällä hetkellä voimassa olevasta laista:

29 § Oikeus saada opetusta ja opinto-ohjausta

Opiskelijalla on oikeus saada opetusta ja ohjausta, joka mahdollistaa tutkinnon tai opetussuunnitelman perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamisen.

Opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ja muuta tarpeellista opinto-ohjausta.

Jos opinto-ohjausta ei tunnusteta laki- sekä opetussuunnitelmatasolla aikaisemman lain mukaisesti ammatillisen koulutuksen opiskelijoille kuuluvaksi oikeudeksi, huolenaiheinamme ovat mm. seuraavat asiat:

• Heikennetään oleellisesti opiskelijan kannalta erittäin tärkeää yhteistyötä nivelvaiheessa perusasteen ja toisen asteen opinto-ohjaajien välillä. Samalla opiskelijoiden oikea alanvalinta hankaloituu ja vaarannetaan opiskelijan sujuva siirtyminen toiselle asteelle.

• Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen jäävät toteutumatta, koska tässä työssä suuri osa on käytännössä ollut opinto-ohjaajien harteilla.

• Opetussuunnitelmia uudistettaessa korostettu opiskelijan valinnaisuus toteutuu vain osin tai jää kokonaan toteutumatta, kun valintatilanteessa tarvittava opinto-ohjaus jää saamatta.

• Tavoite läpäisyn tehostamisesta jää toteutumatta ja opintoajat pitenevät.

• Jatko-opintojen suhteen ammatillisen koulutuksen opiskelijat ovat oleellisesti heikommassa asemassa verrattuna lukion opiskelijoihin, jotka saavat jatko-opintoihin liittyvää opinto-ohjausta.

• Korkeakouluihin hakeutuvien ammatillisen koulutuksen suorittaneiden määrä romahtaa, mikäli he eivät saa jatko-opintoihin liittyvää opinto-ohjausta.

• Ammattitaitoiset opinto-ohjaajat siirtyvä ammatillisista oppilaitoksista muihin tehtäviin ja/tai heidät korvataan eri taustaisilla ohjaajilla, joiden koulutus ei vastaa opinto-ohjauksessa tarvittavaa osaamista. Opettajien korvaaminen tällaisilla ohjaajilla on jo aloitettu kustannussäästöjen nimissä.

• Ammatillinen koulutus ja siellä opiskelevat opiskelijat eivät ole tasa-arvoisessa asemassa niihin koulumuotoihin nähden, joissa opinto-ohjausta tarjotaan oppilaille/opiskelijoille.

Huolestuttava tilanne on korjattavissa palauttamalla uuteen lakipykälään nykyisessä laissa oleva kohta: Opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ja muuta tarpeellista opinto-ohjausta.

Pelkkä lain perustelussa oleva maininta opinto-ohjauksesta ei riitä, koska vain lakipykälät velvoittavat koulutuksen järjestäjiä toiminnassaan.

Lisäksi opetussuunnitelmia uudistettaessa tulisi ammatillisen koulutuksen opiskelijoille taata lukio-opiskelijoiden kahta pakollista kurssia vastaava määrä opinto-ohjausta tasa-arvoisen kohtelun nimissä.

Helsingissä 7.12.2016

Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry:n puolesta

Puheenjohtaja

Rene Stolt

rene.stolt(at)osku.info, 044 9776356

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry:n puolesta

puheenjohtaja

Jasmina Khabbal

jasmina.khabbal(at)sakkiry.fi, 044 7530581

Suomen opinto-ohjaajat ry:n puolesta

Puheenjohtaja

Jukka Eero Vuorinen

jukka.vuorinen(at)uta.fi, 044 5200582

Tykkäsitkö? Kerro jutusta kavereillesi!

Tilaa uutiskirjeemme

Emme viestittele turhasta. Saat mailiisi uusimmat artikkelit ja pääset lukemaan ne ensimmäisten joukossa.

Klikkaamalla "Hyväksyn kaikki evästeet" hyväksyt, että evästeet tallennetaan laitteellesi parantamaan sivuston navigointia, analysoimaan sivuston käyttöä ja tehostamaan mainontaamme. Lue lisätietoja evästepolitiikastamme.
cookies