KANNANOTTO: Kuka tekisi käytännön työt tulevaisuudessa?

Tyttö lyö nyrkkiä seinään tuskaisesti

Owal group teki opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta

laajan

kyselyn toisen asteen opiskelijoille koronan vaikutuksista tammikuussa, jossa myös Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry on ollut mukana.

Tulokset ovat

julkaistu tänään ja luettavissa kokonaan

täältä.

Kyselyn vastaukset on kerätty tammikuun 2021 aikana.

Tulokset ovat järkyttäviä, ja viestivät moninaisista haasteista opiskelijoilla.

Vastaajista 43% kertoi, että heidän ammatillinen

osaamisensa

on jäänyt heikommaksi koronan myötä.

Luku on todella korkea, ja laittaa väkisinkin pohtimaan valmistuuko koronan myötä ammattiin henkilöitä ilman riittävää ammattitaitoa. Suurimmalle ammatillisen koulutuksen aloista on välttämätöntä harjoitella käytännön työtä, jotta sen voi oppia kunnolla. Lähiopetus tulee mahdollistaa terveysturvallisin keinoin esimerkiksi pienemmissä ryhmissä

ja etäopetuksen olla aina aivan viimeinen vaihtoehto.

”Kyselyssä opiskelijoista 59 % koki, että etäopetuksella on ollut heikentävä vaikutus opetuksen laatuun. Ammatillinen koulutus on kärsinyt jo vuosikaudet liian vähäisistä resursseista, ja korona nostaa puutteet laadussa ja opetuksen tasaisuudessa vahvemmin esiin. Ei voi olla niin, että jo pitkään esillä olleesta ongelmasta syytetään pandemiaa. Etäopetuksen laatuun on saatava parannusta, jotta opiskelijat saavat ansaitsemaansa laadukasta opetusta oppilaitoksestaan riippumatta”,

huomauttaa Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry:n puheenjohtaja

Henriikka Mastokangas

.

Viidesosa

ammatillisen koulutuksen opiskelijoista k

ertoi

, että koronatilanne vaikutti heidän jatko-opiskelumahdollisuuksiinsa heikentävästi ja 37 % vastaajista koki, että koronatilanne on heikentänyt heidän työllistymismahdollisuuksiaan jatkossa.

Viidesosa

vastaajista oli harkinnut opintojensa keskeyttämistä koronavirupdemian poikkeusjärjestelyiden vuoksi.

On

erittäin

tärkeää

saada ylläpidettyä opiskelijoiden opiskelumotivaatiota ja innostusta omaa alaansa kohtaan,

jotta osaavia tekijöitä riittää myös tulevaisuudessa.

Yhteishaku on parhaillaan käynnissä, ja

on

hy

vin

vaarallista

,

jos osa jättää hakeutumatta ammatilliseen koulutukseen

siinä pelossa, ettei koronan

tuomien haasteiden takia pysty

omaksumaan vaadittavia taitoja

omasta ammatista.

Huoli voi tuntua nyt kokonaiskuvassa pieneltä, mutta

esimerki

ksi juuri koronan kannalta kriitti

nen sote-ala kärsi jo ennen

koronaa

vähentyneistä hakijoista.

Opiskelijoista yli kolmasosa kertoi, ettei ole saanut tukea

riittävästi

, kun olisi sitä tarvinnut.

60% opiskelijoista on kokenut etäopetuksen henkisesti kuormittavaksi.

Tilanne on

erittäin

huolestuttava, eikä tuen saaminen voi olla koronasta kiinni.

On mahdotonta saada

työkykyisiä ja hyvinvoivia ammattilaisia työelämään ja korkea-asteelle, jos voimat on viety jo ennen sinne pääsyä.

Ammatillinen

koulutus

on kärsinyt jo vuosikausia huomattavan

matal

asta

opinto-ohjaajien määrästä

suhteessa muihin koulutusmuotoihin ja suosituksiin.

Resursseja

erityisesti

opinto-ohjaukseen

sekä

opiskeluhuollon palveluihin

on lisättävä välittömästi, jotta

ammattiin opiskelevien kuormitusta saadaan helpotettua ja jaksamista nostettua.

Eteenkin nuorten

hyvinvoinnin tukemiseen

tulee nyt panostaa.

Ei ole kenenkään etu, että

ammatillisesta koulutuksesta

valmistuvilla nuorilla

ei ole mahdollisesti

työkykyä opiskelujen aikana

kertyneiden

jaksamisen ja mielenterveyden haasteiden

vuoksi.

Huomionarvoista on se, että vajaa vuosi sitten tekemässämme kyselyssä kuormittavaksi etäopetuksen koki hieman alle puolet ja opiskeluhuollosta vailla tukea oli jäänyt alle viidesosa. Tilanteeseen olisi pitänyt puuttua enemmän varhaisessa vaiheessa – nyt se on huomattavasti pahentunut.

Meillä ei ole varaa

menettää

yhtään

sukupolvea!

Opiskelijahuollon palveluiden lisääminen sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen tukevat myös

opiskelijoiden hyvinvointia ja

jaksamista.

”Ammatillisessa koulutuksessa opiskelee noin 320 000 henkilöä vuosittain, ja me valmistumme yhteiskunnan perustoimintojen kannalta täysin välttämättömiin ammatteihin. Me olemme ne, jotka ovat koko koronakriisin ajan työskennelleet normaalisti altistuen jatkuville kontakteille. Hyvin harvaa ammatillisen koulutuksen alaa voi etänä tehdä. Miten on mahdollista, että vuodenkaan jälkeen riittäviä tukitoimia ja laadukasta opetusta ei ole pystytty takaamaan?”,

ärähtää Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry:n puheenjohtaja

Henriikka Mastokangas

.

Lisätietoja:

Henriikka Mastokangas, puheenjohtaja Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry, 044 977 6356,

henriikka.mastokangas@osku.info

Tykkäsitkö? Kerro jutusta kavereillesi!

Tilaa uutiskirjeemme

Emme viestittele turhasta. Saat mailiisi uusimmat artikkelit ja pääset lukemaan ne ensimmäisten joukossa.

Klikkaamalla "Hyväksyn kaikki evästeet" hyväksyt, että evästeet tallennetaan laitteellesi parantamaan sivuston navigointia, analysoimaan sivuston käyttöä ja tehostamaan mainontaamme. Lue lisätietoja evästepolitiikastamme.
cookies