OSKU ry: Selvitys ammatillisen koulutuksen kustannuksista jättää liikaa avoimia kysymyksiä

KANNANOTTO 23.1.2018

Opetushallitus julkaisi eilen toisen asteen koulutuksen koulutuskustannuksia koskevan selvityksen. Osana selvitystä Opetushallitus arvioi, kuinka monelle nuorelle toisen asteen koulutuksesta aiheutuvat kustannukset ovat muodostuneet tai voivat muodostua kouluttautumisen esteeksi. Valtakunnallinen toisen asteen ammatillisten opiskelijoiden opiskelijajärjestö Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry on pettynyt, että selvitys ei tuottanut ammatillisen koulutuksen osalta kauan kaivattua kokonaiskuvaa ammatillisen koulutuksen hinnasta.

”Erityisen ongelmallista on, että ammatillisen koulutuksen kustannuksista ei ole ollut kattavasti tietoa saatavilla, eikä siksi moni nuori tiedä aloittaessaan opintojaan, kuinka paljon ne tulevat hänelle maksamaan. Tähän kysymykseen toivoimme selvityksestä selkeää vastausta, mutta valitettavasti Opetushallituskin on onnistunut tuottamaan valistuneita arvioita”, harmittelee Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry:n puheenjohtaja Emmi Pentikäinen.

Opetushallituksen selvityksessä todetaan (s. 47), että pelkästään määrällisen tiedon perusteella ei ole mahdollista saada tarkkaa kuvaa ammatillisen koulutuksen keskeyttämiseen vaikuttavista tekijöistä. Kuitenkin selvityksessä mainitaan myös (s. 46), että yhdeksän koulutuksen järjestäjän opiskelijahallintojärjestelmän tietojen otoksen perusteella taloudelliset syyt eivät näyttäydy merkityksellisiltä koulutuksesta eroamisen tai kouluttautumisen esteinä. OSKU ry huomauttaa, että yhdeksän koulutuksen järjestäjän keskeyttäneistä opiskelijoista koostuvasta otoksesta ei ole järkevää tehdä hätiköityjä johtopäätöksiä.

”Maaliskuussa julkaistavan Nuorisobarometrin ennakkotietojen mukaan rahan puute vaikuttaa erityisesti amisten keskeyttämiseen, sillä ammatillisen tutkinnon keskeyttäneistä peräti 16 % ilmoitti rahan puutteen vaikuttaneen keskeyttämiseen erittäin tai melko paljon”, huomauttaa Pentikäinen.

Amikset odottavat opetusministeriltä konkreettisia toimenpiteitä

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen peräänkuulutti eilen lisäselvitystä siitä, mitkä ovat vaikuttavimmat keinot tukea nuoria, joille kustannukset muodostuvat syyksi keskeyttää opinnot. Yhtenä konkreettisena toimenpiteenä opetusministeri esitti myös digitaalisten oppimateriaalien arvonlisäveron laskemista. Digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien täysimittainen hyödyntäminen on myös OSKU ry:n näkemyksen mukaan tärkeä osa ammatillisen koulutuksen kehittämistä, mutta on muistettava, että ammatillisissa opinnoissa tarvittavia työvälineiden kustannuksia ei pystytä hillitsemään digitalisaation avulla.

”Selvityksillä tai kohdennetuilla tukimuodoilla ei toisen asteen koulutuksen maksullisuutta ja siitä kumpuavia ongelmia saada kokonaan ratkaistua. Opetusministerin kaipaamassa jatkoselvityksessä on kartoitettava, mitkä toisen asteen koulutuskulut kokonaisuudessaan ovat, sekä esitettävä vaihtoehtoisia ratkaisuja näiden kustannusten kattamiseksi muualta kuin opiskelijoiden tai heidän perheidensä kukkaroista”, vaatii Pentikäinen.

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry on mukana usean opiskelija-, lapsi- ja vanhempijärjestön syyskuussa käynnistämässä kansalaisaloitteessa, jolla vaaditaan maksutonta toisen asteen koulutusta kaikille. Kansalaisaloitteen on allekirjoittanut tällä hetkellä lähes 18 000 henkilöä.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Emmi Pentikäinen, 044 977 6356, emmi.pentikainen(a)osku.info

Linkit kannanotossa esiintyneisiin viittauksiin:

Tykkäsitkö? Kerro jutusta kavereillesi!

Tilaa uutiskirjeemme

Emme viestittele turhasta. Saat mailiisi uusimmat artikkelit ja pääset lukemaan ne ensimmäisten joukossa.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös nämä:

Emmepä onnistuneet suosittelemaan yhtään artikkelia tähän hätään. Kurkkaa kaikki kannanotot täältä.
Klikkaamalla "Hyväksyn kaikki evästeet" hyväksyt, että evästeet tallennetaan laitteellesi parantamaan sivuston navigointia, analysoimaan sivuston käyttöä ja tehostamaan mainontaamme. Lue lisätietoja evästepolitiikastamme.
cookies