Kortfattat på svenska

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry (nationell studentkår i Finland) är en år 2001 grundad studentkår för andra stadiets studerande. Förbundet bygger på verksamheten av två förutvarande studentförbund som var verksamma över 100 år sedan. Förbundet har som mål att förbättra yrkesutbildningens status och att påverka samhället å yrkesstudenters vägnar.

I OSKU är det medlemmarna som har all makt och ansvar, eftersom det är just studenterna som bäst känner till studentlivets glädjestunder och utmaningar. Därför bygger OSKUs verksamhet på stark medlemsdemokrati som låter studenterna bestämma över kårens verksamhet och beslut.

OSKUs viktigaste beslutsfattande organ utgörs av förbundsstämman som arrangeras varje år. OSKUs förbundsstyrelse omfattar yrkesstuderanden runt om i Finland. Förbundsstyrelsens medlemmar har verkställande makt. Deras arbete stöds av OSKUs arbetstagare, vars arbete leds i sin tur av generalsekreteraren. Vi lyssnar och tar reda på yrkesstuderandes åsikter regelbundet. Förbundet är religiöst och parti- och fackföreningspolitiskt obundet. För oss är det viktigt att verksamheten i vårt förbund är engagerande och självgjord, och att yrkesstudenterna känner igen sig i verksamheten och upplever den därigenom som lockande.

Vi stöder och betjänar

OSKU är en nationell intresse-, service- och, framför allt, hobbyförening för studerande vid yrkesutbildningar. OSKU främjar och följer upp studenternas allmänna och gemensamma intressen i akademiska, sociala, utbildningsmässiga och rättsliga saker. OSKU strävar efter att ge sina medlemmar en positiv syn på sin framtid och att stöda och betjäna yrkesstudenter i olika livssituationer.

Vi bidrar till yrkesstudenters välbefinnande genom att erbjuda dem olika förmåner och nationella och regionala händelser och utbildningar. Eventuella deltagningsavgifter för händelser och utbildningar som arrangeras av OSKU bestäms separat för varje händelse och utbildning. OSKUs medlemmar har också rätt att få stöd och handledning i saker som har att göra med deras studier och intressebevakning.

Som ett tecken på sitt medlemskap får studenten ett AMIS-studentkort som fungerar även som ett europeiskt ungdomskort. Det europeiska ungdomskortet (Europeans Youth Card) ger kortägaren olika förmåner i Finland och Europa.

Bli en medlem

Vi har verksamhet i hela landet och vårt gemenskap är öppet för alla studenter som studerar på en yrkesutbildning. Alla som studerar på en andra stadiets yrkesutbildning i Finland, godkänner yrkesförbundets mål och som betalar den personliga medlemsavgiften för läsåret kan bli en OSKU-medlem. OSKU-medlemskapet och -studentkortet är personliga.

OSKUs medlemsavgift är 16 euro per år. OSKU har ingen medlemsavgift per läsår. Medlemsavgiften täcker alla medlemskostnader. AMIS-studentkortet är en medlemsförmån, icke en produkt som kan köpas. För att få ett AMIS-studentkort ska du betala medlemsavgiften och skicka oss de nödvändiga medlemsuppgifterna och ett godkänt anmälningsintyg.

Du kan bli en OSKU-medlem genom att fylla i den elektroniska medlemsansökan. Studenten godkänner medlemsvillkoren och bekräftar de givna uppgifterna vid ansökning. Kontrollera noggrant vilket AMIS-kort du ska anhålla om, eftersom det är på ditt ansvar att välja rätt färg på kortet när du fyller i ansökan.

Om du har frågor kan du kontakta oss via osku@osku.info.