Mistä kunnissa päätetään?

Kunnissa päätetään kuntien toiminnasta ja taloudesta. Päätökset vaikuttavat esimerkiksi oppilaitoksiin, nuoripalveluihin sekä joukkoliikenteeseen.

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Vuoden 2021 alussa kuntien lukumäärä on Manner-Suomessa 293 ja Ahvenanmaan maakunnassa 16, joista 107 käyttää itsestään kaupunki -nimitystä ja 202 kuntaa kunta -nimitystä. Kunnanvaltuusto on kunnan asukkaiden valitsema kunnan ylin toimielin. Valtuusto käyttää kunnan päätösvaltaa, jollei ole toisin säädetty. Kunnan ylin poliittinen päätösvalta kuuluu valtuustolle. Kunnan- ja kaupunginvaltuusto tarkoittavat samaa asiaa. Kunnissa on kunnanvaltuustoja ja kaupungeissa kaupunginvaltuustoja.

Valtuustolla on kokonaisvastuu kunnan toiminnasta. Valtuuston tulee edistää kuntalaisten suoraa osallistumista kunnan toimintaan ja päätöksentekoon. Valtuutettujen, kuten muidenkin luottamustehtäviin valittavien vaalikelpoisuudesta, asemasta ja toimivallasta säädetään kuntalaissa. Valtuustoissa päätetään lisäksi asioista, jotka koskettavat kuntalaisia joka päivä. Valtuustot päättävät kunnan taloudesta. Tätä kautta valtuusto päättää, mihin hankkeisiin ja palveluihin, kuten oppilaitoksiin, nuorisopalveluihin ja joukkoliikenteeseen kunta käyttää varoja.

Tämän lisäksi kunnissa toimii lautakuntia, joihin osa kunnanvaltuustojen tehtävistä on jaoteltu eteenpäin. Lautakunnat voivat tehdä esityksiä kunnanvaltuustolle tai päättää suoraan joitain asioita. Lautakunta koostuu poliittisin perustein valituista kansalaisista eli usein valtuutetuista ja muista aktiivisista kansalaisista. Esimerkkeinä kunnissa voi olla liikunta- ja nuorisolautakunta, opetuslautakunta ja kulttuurilautakunta. Nämä vaihtelevat yleensä kunnan koon mukaan, miten paljon ja miten lautakunnat on jaoteltu.

Vielä kuvitteellinen esimerkki, miten kunnissa tehtävät päätökset näkyvät kaikkien jokapäiväisessä elämässä. Aamulla heräät koulun asuntolasta, jonka kunta on päättänyt aikoinaan rakentaa ja kustantaa opiskelijoille. Rakennus alkaa kuitenkin olemaan vanha ja siinä on paljon pieniä vikoja, joten annat palautetta ja pyydät korjausta. Myöhemmin kaupunginvaltuusto päättää peruskorjata asuntolan. Menet aamulla kouluun, mutta ensimmäisen oppitunnin jälkeen onkin pitkä hyppytunti, lähiopetus on vähentynyt, kun resursseja on haluttu tiukentaa. Jätät tästäkin palautetta koululle, ja koulun johdossa oleville valtuutetuille kantautuu tieto opetuksen vähäisyydestä. He ottavat asian tutkittavakseen.

Koulun jälkeen päätät mennä uimaan, koska muutaman kilometrin päähän kodistasi on juuri avattu uusi uimahalli. Hintoja on nostettu aiempaan verrattuna, mutta iloksesi huomaat, että opiskelijakortilla saat lipusta tuntuvan alennuksen, koska nuoret valtuutetut ajoivat kaupungin palveluihin tuntuvampia opiskelija-alennuksia. Uimahallissa liukastut ja satutat kätesi, joten joudut lähtemään terveysasemalle. Myös se on kunnan järjestämä palvelu, ja joudut jonottamaan muutaman tunnin ennen pääsyä lääkäriin. Sosiaali- ja terveyspalveluihin on juuri kohdistettu leikkauksia, jotta koulutukseen on voitu panostaa enemmän. Lääkäri tekee arvion ja teettää tutkimukset, ja kädessä ei onneksi ole murtumaa, mutta joudut lepäämään muutaman päivän. Kävelet kotiin terveysasemalta, ja huomaat teiden olevan aurattu lumesta huonosti ja valojen sammuvan kovin aikaisin. Myös nämä ovat kunnan velvollisuuksia hoitaa huolella.

Esimerkistä huomaamme, miten moniin eri päivittäisiin asioihin kaupunginvaltuustoissa vaikutetaan. On päättäjistä kiinni, mihin asioihin panostetaan ja mitä rakennetaan. Mitä enemmän amiksia äänestää, sitä enemmän todennäköisesti muita amiksia istuu päättävissä elimissä ja sitä enemmän myös ammatilliseen koulutukseen ja opiskelijoihin tulee panostettua.