Miten pääsen ehdolle?

Helposti saatetaan ajatella, että päästääkseen kuntavaaleissa ehdolle, pitää olla valmiiksi tosi perillä politiikasta, kunnan päätöksentekoprosesseista tai vähintäänkin jonkin puolueen pitkäaikainen jäsen. Näin ei kuitenkaan ole, vaan ehdokkaiksi halutaan ja tarvitaan ihan kaikenlaisia ja ikäisiä ihmisiä. Varsinkaan nuorista ehdokkaista harvalla puolueella on ylitarjontaa, joten jos maailman (tai ainakin oman kunnan asioiden) muuttaminen kiinnostaa, kannattaa rohkeasti lähteä ehdolle! Ammattiin opiskelevia tarvitaan enemmän kuin koskaan tuomaan äänensä kuuluviin.

Ehdolle voi asettua kuka tahansa viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä. Ehdolla voi olla kotikunnassaan, eli siinä kunnassa, jossa virallisesti asuu. Moni lähteekin ehdolle siinä kunnassa, josta on kotoisin, vaikka asuisikin esimerkiksi opiskelun vuoksi muualla. Valtaosa asettuu ehdolle puolueen nimittämänä, joskin myös valitsijayhdistyksen kautta voi päästä ehdolle.

Ehdokkaita kuntavaaleissa voivat asettaa:
1) puoluerekisterissä olevat puolueet sekä
2) äänioikeutettujen perustamat valitsijayhdistykset.

  • Kukin puolue voi asettaa kunnassa enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertaisen määrä ehdokkaita.
  • Puolueet voivat muodostaa keskenään vaaliliittoja. Vaaliliiton muodostaneiden puolueiden ehdokkaiden yhteismäärä saa kuitenkin olla enintään sama kuin yksittäisen puolueen ehdokkaiden enimmäismäärä.
  • Valitsijayhdistyksen yhden ehdokkaan asettamiseksi voi perustaa vähintään 10 asianomaisessa kunnassa äänioikeutettua henkilöä.
  • Puolueen tai valitsijayhdistyksen tulee toimittaa ehdokaslistansa (ehdokashakemuksensa) kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 4.5.2021 (40. päivänä ennen vaalipäivää) ennen kello 16.
  • Jos olet ehdolla kuntavaaleissa ja tulet valituksi valtuutetuksi tai varavaltuutetuksi olet velvollinen tekemään vaalirahoitusilmoituksen. Ilmoitus on tehtävä Valtiontalouden tarkastusvirastolle viimeistään kahden kuukauden kuluttua vaalien tuloksen vahvistumisesta. Lue lisää: www.vaalirahoitus.fi

Kuntavaaleissa ehdolle asettuvan ei tarvitse olla myöskään valmiiksi minkään puolueen jäsen. Alla on eduskuntapuolueet lueteltuina, ja linkit ehdokkaaksi hakeutuville puolueiden sivuille, joiden kautta saat ohjeet siitä, miten ehdokkaaksi voi päästä. Jos puolueella, jonka ehdokkaaksi haluaisit, ei ole erillistä vinkkaussivua, ole yhteydessä suoraan oman kuntasi kyseisen puolueen paikallisyhdistykseen tai piiriin.

Kaikki rekisteröidyt puolueet löydät vaalit.fi sivuilta.