Saanko äänestää? Ketä äänestäisin?

Saanko äänestää?

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

  • Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää); tai
  • muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai
  • EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseissä kunnassa 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 22.4.2021 (52. päivänä ennen vaalipäivää) haluavansa käyttää äänioikeuttaan kuntavaaleissa.

Milloin äänestän?

Äänestäminen ennakkoon
Äänioikeutettu voi vaalipäivän äänestyksen sijasta äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Ennakkoäänestys aloitetaan 11. päivänä ennen vaalipäivää ja lopetetaan kotimaassa 5. päivänä ennen vaalipäivää ja ulkomailla 8. päivänä ennen vaalipäivää.

Ennakkoon äänestäessä tarvitset mukaasi vain henkilöllisyystodistuksen, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja.

Äänestäminen vaalipäivänä eli 13.6.2021
Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle postitse saapuneeseen ilmoituskorttiin. Äänestyspaikat ovat vaalipäivänä avoinna klo 9–20.

Vaalien ajan ulkomailla asuvat tai oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää kirjeitse ulkomailta. Voit ottaa mukaasi myös postitse kotiisi saapuneen äänioikeusilmoituksen (ilmoitus äänioikeudesta), mutta voit äänestää myös ilman sitä.

Ketä äänestäisin?

Koska puolueella on politiikassa väliä, on hyvä varmistaa, että puolueen yleinen linja vastaa omia arvoja. Kukaan ei ole kaikesta samaa mieltä minkään puolueen kanssa, mutta jos on kovin monesta asiasta täysin eri linjoilla, käy vaikuttaminen ensinnäkin raskaasti eivätkä omat ajatukset saa välttämättä tukea puolueen sisällä, kun kantoja muodostetaan. Yhteistyötä politiikassa kannattaa tehdä tietysti myös yli puoluerajojen. Kannattaa etsiä sellainen puolue, jonka kanssa on eniten samaa mieltä.

Jos puoluevalinta ei ole selvä, kannattaa lukea puolueen sivuilta puolueen periaateohjelma tai edellisten vaalien ohjelma. Se kertoo puolueen perusarvot ja sen, mitä asioita puolue ensisijaisesti ajaa. Suurin osa puolueista on julkaissut jo omat kuntavaaliohjelmat, löydät ne kunkin puolueen nettisivuilta.

Allianssi on koonnut hyvät tiivistelmät puolueista tänne, ne kannattaa käydä tsekkaamassa!