OSKUn lausunto näyttöjen suorittamisesta poikkeusoloissa

Opiskelija leikkaa muovisen harjoituspään hiuksia.

OSKUn edunvalvonnan arkeen kuuluu muun muassa lausuntojen antaminen lakiesityksistä. Lausunnon tarkoituksena on ilmaista OSKUn kanta lakiesitykseen. Tällä kertaa annoimme lausuntomme väliaikaisesta laista, jolla helpotetaan näyttöjen suorittamista poikkeusolosuhteissa.

Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä mahdollisuudesta lausua otsikossa mainittuun hallituksen esitykseen liittyen sekä lausuu eduskunnan sivistysvaliokunnalle kunnioittaen seuraavaa:

” Esityksen tavoitteena on mahdollistaa osaamisen osoittaminen ja tutkinnon osien sekä tutkintojen suorittaminen myös koronavirusepidemian aiheuttamissa olosuhteissa. Tavoitteena on joustavoittaa näyttöjen suorittamistapoja, jotta opintojen ja tutkinnon suorittaminen ei tarpeettomasti pitkity sen vuoksi, että osaamista ei ole mahdollista osoittaa aidoissa työtilanteissa. Samalla on kuitenkin tarpeellista varmistaa, että tutkinnon osien edellyttämä ammattitaito ja osaaminen pystytään asianmukaisesti arvioimaan ja todentamaan myös nykyisessä poikkeuksellisessa tilanteessa. On tärkeää, että työelämä voi myös vallitsevissa olosuhteissa luottaa siihen, että tutkinnon suorittaneen henkilön tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito ja osaaminen on asianmukaisella tavalla arvioitu ja todennettu.”

OSKU suhtautuu hallituksen esitykseen myönteisesti, ja pitää väliaikaista muutosta välttämättömänä ja tarpeellisena ratkaisuna poikkeusoloissa.

” Opetushallitus on tutkinnon perusteissa määrännyt, että siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. Tutkinnon perusteissa määritelty jousto perustuu siihen, että ammattitaidon osa-alue on luonteeltaan sellainen, ettei sitä voida arvioida näytön perusteella. Ehdotettu säännös joustavoittaisi tilannetta voimassa olevaan säännökseen verrattuna siten, että näytössä osoitettua osaamista voitaisiin myös koronavirusepidemiaan liittyvien syiden vuoksi täydentää muulla osaamisen arvioinnilla. Koulutuksen järjestäjä päättäisi yksilöllisesti, miltä osin näytön kautta toteutettavaa arviointia olisi perusteltua täydentää muulla osaamisen arvioinnilla.”

OSKU pitää erittäin tärkeänä, että näyttöjen suorittamisessa kuullaan opiskelijaa ja otetaan huomioon kunkin opiskelijan henkilökohtaiset vahvuudet erilaisia tapoja haettaessa. On myös mahdollistettava, että aiempia suorituksia, joista opiskelijan osaaminen käy ilmi voidaan hyödyntää osaamisen arvioinnissa poikkeusoloissa. OSKU pitää myös tärkeänä normaaleissa olosuhteissa, että tarvittaessa perustelluista syistä tai opiskelijan niin halutessa näyttöjä tai niiden osia tulisi voida osoittaa myös oppilaitoksessa.

Yhdenvertaisuuden näkökulmasta OSKU katsoo, että opiskelijoiden on voitava saada parantaa tai täydentää suoritustaan, kun se on toteutettu poikkeusoloissa.

Tykkäsitkö? Kerro jutusta kavereillesi!

Tilaa uutiskirjeemme

Emme viestittele turhasta. Saat mailiisi uusimmat artikkelit ja pääset lukemaan ne ensimmäisten joukossa.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös nämä...

Yhtään artikkelia ei valitettavasti löytynyt.
Klikkaamalla "Hyväksyn kaikki evästeet" hyväksyt, että evästeet tallennetaan laitteellesi parantamaan sivuston navigointia, analysoimaan sivuston käyttöä ja tehostamaan mainontaamme. Lue lisätietoja evästepolitiikastamme.
cookies