OSKUn lausunto perusopetuksen oppilaan oppimisen ja osaamisen arvioinnin täsmentämisestä

Onni, Iivari ja Miili katsovat yhdessä tietokoneen ruutua

LAUSUNTO 13.12.2019

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU lausui Opetushallitukselle perusopetuksen oppilaan oppimisen ja osaamisen arvioinnin täsmentämisestä 13.12.2019. OSKU pitää päättöarviointiin laadittavia kriteerejä parannuksena oppilaiden yhdenvertaisen kohtelun parantamiseksi, mutta edellyttää, että vastaavat kriteerit laaditaan myös alempien vuosiluokkien arviointiin. Samoin OSKU pitää tärkeänä, että tieto yksilöllisesti määritellystä arvosanasta välittyy jatkossa opiskelijavalinnoissa valintoja tekeville toisen asteen koulutuksen järjestäjille.

Opetushallitukselle

Viite: Lausuntopyyntönne 26.11.2019 (OPH/2607/2019)

Asia: Perusopetuksen oppilaan oppimisen ja osaamisen arvioinnin täsmentäminen

Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry kiittää Opetushallitusta mahdollisuudesta lausua otsikossa mainittuun asiaan liittyen sekä lausuu Opetushallitukselle kunnioittaen seuraavaa:

Luonnoksessa tuodaan esille, että valtakunnallisesti määritellään arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi arvosanalla 8 sekä päättöarviointiin arvosanoille 5, 7, 8 ja 9. OSKU pitää päättöarviointiin laadittavia arvosanojen 5, 7 ja 9 kriteerejä merkittävänä parannuksena arvioinnin yhdenvertaisuuden parantamiseksi ja kiittää tästä muutoksesta. OSKUn näkemyksen mukaan luonnoksessa oleva linjaus ei ole kuitenkaan tarpeeksi riittävä arvioinnin yhdenvertaisuuden saavuttamiseksi. Vastaavat kriteerit on saatava myös alempien vuosiluokkien summatiiviseen arviointiin, jotta päättöarvioinnin savuttaminen yhdenvertaiseksi ja oppilaiden vähimmäisosaaminen pystytään varmistamaan.

OSKU pitää erittäin hyvänä asiana, että oppilaalle annetaan mahdollisuus näyttää osaamisensa monipuolisilla tavoilla ennen mahdollista luokalle jättämistä hylätyksi tulleen vuoden suorituksen vuoksi. On erittäin hyvä asia, että huoltajaa kuullaan ennen päätöksentekoa oppilaan vuosiluokalle jättämisestä koulumenestykseen liittyvistä syistä johtuen. OSKU kuitenkin edellyttää, että kuulemisvelvoitetta tarkennetaan myös oppilaan itsensä osalta. On välttämätöntä jo lainsäädännön asettamien velvoitteiden vuoksi, että myös oppilasta itseään kuullaan ennen päätöksentekoa oppilaan kehitystason mukaisella tavalla.

OSKU katsoo, että on hyvä asia, kun erityisen tuen päätöksessä päätetään, että oppilas opiskelee oppiaineen yleisen oppimäärän mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa, opiskelevien oppilaiden suorituksia arvioidaan näissä oppiaineissa suhteessa henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) määriteltyihin yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin eikä osaamisen tason määrittelyssä tällöin käytetä valtakunnallisia arviointikriteerejä. OSKU kuitenkin vaatii, että tieto yksilöllisesti määritellystä arvosanasta välittyy opiskelijavalintoja tekeville toisen asteen koulutuksen järjestäjille opiskelijavalinnoissa. Ilman koulutuksen järjestäjille välittyvää tietoa arvioinnin mukauttamisesta toiselle asteelle hakeutuvat oppilaat ovat eriarvoisessa asemassa eri tavalla määriteltyjen arvosanojen kanssa sekä epäselvyydet osaamisen tasosta voivat aiheuttaa ongelmia tulevassa oppilaitoksessa.

Helsingissä 13.12.2019

Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry

Jessica Makkonen

puheenjohtaja

Juuso Luomala

pääsihteeri

Lisätietoja

edunvalvonnan koordinaattori Emma Holsti, emma.holsti@osku.info, 040 410 8814

Tykkäsitkö? Kerro jutusta kavereillesi!

Tilaa uutiskirjeemme

Emme viestittele turhasta. Saat mailiisi uusimmat artikkelit ja pääset lukemaan ne ensimmäisten joukossa.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös nämä...

Yhtään artikkelia ei valitettavasti löytynyt.
Klikkaamalla "Hyväksyn kaikki evästeet" hyväksyt, että evästeet tallennetaan laitteellesi parantamaan sivuston navigointia, analysoimaan sivuston käyttöä ja tehostamaan mainontaamme. Lue lisätietoja evästepolitiikastamme.
cookies