Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Voimassa olevaan strategiaan määriteltyjen arvojensa mukaisesti OSKU on amisten näköinen, ennakkoluuloton ja rohkea, uskottava, luotettava, suvaitseva, yhteisöllinen ja avoin. Näiden arvojen toteuttaminen edellyttää jokaisen liiton vapaaehtoisen, luottamushenkilön ja toimihenkilön sitoutumista tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on muistutus siitä, miten voisimme vielä paremmin varmistaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen kaikessa liiton toiminnassa.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma koskettaa kaikkia liiton toimijoita: niin luottamusjohtoa, vapaaehtoisia kuin toimihenkilöitäkin. Suunnitelman tarkoituksena on antaa puitteet sille, kuinka toimia ja olla liiton sisällä. Suunnitelma on voimassa kaksi vuotta kerrallaan ja se päivitetään seuraavan kerran liittokokouksessa vuonna 2020.

OSKUn Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2021-2022.