LIITTOKOKOUS 2018

Tapahtuman tiedot

Alkaa
Päättyy

Tervetuloa Suomen Opiskelija - Allianssi - OSKU ry:n 17. sääntömääräiseen liittokokoukseen 16.-18.11.2018 Turkuun!

Kokouspaikkana toimii Turun Ammatti-Instituutin Kellonsoittajankadun yksikkö, osoitteessa Kellonsoittajankatu 9-11.

Liittokokous on Suomen Opiskelija-Allianssi –OSKU ry:n ylin päättävä elin. Liittokokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat eli päätetään muun muassa OSKUn ensi vuoden toiminnasta ja taloudesta sekä valitaan OSKUn puheenjohtaja ja liittohallitus vuodelle 2019.

Liittokokouksessa käsitellään myös liittohallituksen esittämät sääntömuutokset. Liittohallitus esittää, että sääntömuutokset käsiteltäisiin kiireellisenä ja että muutettuja sääntöjä alettaisiin soveltaa yhdistyksen sisäisessä toiminnassa heti päätöksenteon jälkeen. Mikäli liittokokous hyväksyy sääntömuutokset, valitaan liittokokouksessa myös OSKUn varapuheenjohtaja vuodelle 2019. Tervetuloa vaikuttamaan onnellisten amisten puolesta!

Huomioittehan, että liittokokousedustajien tulee olla toisen asteen ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoita, vaikka he edustaisivat opiskelijayhdistystä. Liittokokous on päihteetön.

Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu

Kaikkien liittokokouksen osallistujien - niin henkilöjäsenten kuin jäsenyhdistyksien/-opiskelijakuntien edustajien - tulee ilmoittautua liittokokoukseen perjantaihin 9.11.2018 klo 16 mennessä osoitteessa bit.ly/osku-liittokokous2018.

Liittokokouksen osallistujilta peritään 35 €/hlö liittokokousmaksu, joka sisältää koulumajoituksen kokouspaikalla (makuualusta ja –pussi mukaan), ruokailut ajalle 16.-18.11.2018 (perjantain välipalasta lounaaseen) sekä liittokokousmateriaalin. Kokouspaikalla on mahdollisuus majoittua perjantaista sunnuntaihin 16.-18.11.

Liittokokousmaksu tulee suorittaa 16.11.2018 mennessä Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry:n tilille FI82 5800 1320 1190 75 (OKOYFIHH). Liittokokoukseen osallistumisen edellytyksenä on osallistumismaksun suorittaminen OSKU ry:lle. Liitä maksun viestikenttään teksti: Liittokokous 2018 / Osallistujan nimi. Jokainen liittokokoukseen osallistuja vastaa matkakuluistaan itse.

Liittokokouksen jokainen osallistuja on mukana vaikuttamassa tärkeisiin asioihin. Tästä syystä oppilaitokset usein tukevat opiskelijoita osallistumismaksuista. Kannattaakin tiedustella oman oppilaitoksen/opiskelijakunnan mahdollisuutta maksaa liittokokousmaksu ja matkakulut! Mikäli tarvitsette liittokokousmaksunsuorittamiseen laskun, laskua voi pyytää pääsihteeriltämme.

Ilmoittautuneille osallistujille toimitetaan liittokokousasiakirja sekä valtakirjapohja, jos käytät opiskelijayhdistyksen ääniä. Asiakirjoja on saatavilla myös kokouksessa paperisena.

Ilmoittautuminen paikan päällä

Jokaisen kokousosallistujan tulee ilmoittautua läsnäolevaksi paikan päällä liittokokouspaikalla.

Henkilöjäsenet eivät tarvitse valtakirjaa, vaan heidän jäsenyytensä voimassaolo tarkistetaan etukäteen OSKUn jäsenrekisteristä.

Opiskelijayhdistyksiä edustavat henkilöt sen sijaan tarvitsevat valtakirjan, jotta heillä on todistettavasti oikeuskäyttää opiskelijayhdistyksensä äänivaltaa. Valtakirjojen tarkastus tapahtuu lauantaina 17.11.2018 klo 09.00-11.00. Ilmoittautuneet saavat valtakirjapohjan ilmoittamiinsa sähköpostiosoitteisiin viimeistään 9.11. ja valtakirja tuodaan täytettynä, asianmukaisilla allekirjoituksilla varustettuna kokouspaikalle. Jotta äänioikeutta voi käyttää, valtakirja täytyy olla täytettynä ja tarkastettuna liittokokouksessa la 17.11. klo 11.00 mennessä.

Äänimäärän määräytymiseen käytetään voimassa olevien sääntöjen kahdeksatta pykälää

8 § LIITTOKOKOUKSEN OSALLISTUJAT

Liittokokouksessa äänioikeus on varsinaisella jäsenellä, joka on maksanut jäsenmaksunsa

liittokokousvuonna syyskuun loppuun mennessä.

Voidakseen käyttää äänioikeuttaan varsinaisessa liittokokouksessa jäsenen on ilmoitettava

tästä liitolle viimeistään 7 (seitsemän) päivää ennen liittokokousta. Ylimääräisessä kokouksessa äänioikeuden käyttämisestä on ilmoitettava liitolle viimeistään 7 (seitsemän) päivää ennen kokousta. Tätä äänioikeutta hän ei voi käyttää asiamiehen välityksellä.

Myös jäsenyhdistyksillä on äänioikeus. Jäsenyhdistyksellä on yhtä monta ääntä kuin sillä on äänivaltaisia jäseniä edellisen kalenterivuoden lopussa vähennettynä sillä äänimäärällä, jonka sen jäsenet käyttävät liittokokouksessa liiton henkilöjäseninä.

Jäsenyhteisöillä on liittokokouksessa 1 (yksi) ääni.

Liittokokouksen pitämisvuotena liittoon liittyneellä yhdistyksellä on yhtä monta ääntä kuin sillä on jäseniä liittymishetkellä vähennettynä sillä äänimäärällä, jonka sen jäsenet käyttävät liiton henkilöjäseninä kokouksessa.

Jäsenyhdistys voi valita liittokokoukseen tarpeelliseksi katsomansa määrän edustajia, jotka käyttävät jäsenyhdistyksen äänivaltaa sillä tavoin, kuin heidän valtuutuksessaan on mainittu. Jäsenyhdistysten edustajien tulee olla ammatillisen toisen asteen opiskelijoita.

Jäsenyhdistyksen edustajan tulee esittää ennen kokouksen alkamista jäsenyhdistyksen virallisten nimenkirjoittajien allekirjoittama valtakirja, josta käy ilmi hänen edustamansa yhdistys ja äänimäärä.

Kannatusjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja –jäsenellä on liittokokouksessa läsnäolo-oikeus, muttei äänioikeutta.

Liiton puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, hallituksen jäsenillä, tilintarkastajilla, pääsihteerillä ja muilla liiton toimihenkilöillä on oikeus olla läsnä ja käyttää puheenvuoroja liittokokouksessa.

Liittokokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden myös sitä liittokokoukselta erikseen anoville henkilöille.

Liittokokouksen ohjelma (alustava, muutokset mahdollisia)

Perjantai 16.11.2018

klo 16-17 Saapuminen ja välipala

klo 17-19 Vaikuttajakoulutus eli liittokokouskoulutus

klo 19.30 Iltapala

klo 20.30 -> Iltaohjelma

klo 23 Hiljaisuus käytävillä

Lauantai 17.11.2018

klo 9.00-10.00 Aamupala

klo 9.00-11.00 Valtakirjojen tarkastus + epävirallisten kokousosallistujien ilmoittautuminen

klo 10.00 Liittokokous alkaa

(tervetulopuheet, liittokokoukselle osoitetut tervehdykset)

klo 11.30 Kokous keskeytetään

klo 11.30-12.30 Lounas

klo 12.30 Kokous jatkuu

klo 16.00 Kokous keskeytetään

klo 16-17 Päivällinen

klo 17-> Valiokunnat kokoontuvat

klo 19-> Ehdokapeeli ja iltapala

klo 23 Hiljaisuus käytävillä

Sunnuntai 18.11.2018

klo 9-10 Aamupala

klo 10.00 Kokous jatkuu

klo 12-13 Lounas

klo 13 Kokous jatkuu

klo 15 Kokous päättyy

Vaikuttaja- eli liittokokouskoulutus

Perjantaina 16.11.2018 klo 17-19 järjestetään liittokokouskoulutus.

Mitä liittokokouksessa tapahtuu? Miten liittokokouksessa vaikutetaan?

Mitä nämä kaikki oudot sanat kuten esityslista, menettelytapajärjestys tai lähetekeskustelu ovat?Mitä tehdään valiokunnassa? Miten äänestetään?

Kaikkiin näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastaamme perjantaina! Tule siis paikalle tai ole pahvi! Koulutus on erittäin suositeltava liittokokouksen ensikertalaisille.

Liittokokousaloitteet

Aloitteiden tekeminen

OSKU ry:n liittokokoukselle voi tehdä aloitteita jäsenyhdistys tai henkilöjäsen. Aloitteella voi kiinnittää huomion havaitsemaansa ongelmaan tai asiaan, ja ne voivat johtaa esimerkiksi OSKUn linjausten ja tavoitteiden uudistamiseen tai tarkentamiseen. Aloitteet voivat koskea myös OSKUn sisäistä toimintaa tai olla ehdotuksia uusista toimintatavoista tai -muodoista.

Jäsenyhdistyksiä ovat OSKUn jäseniksi hakeneet ja hyväksytyt opiskelijakunnat ja henkilöjäseniä voimassaolevan AMIS-opiskelijakortin tai aiemman OSKU-opiskelijakortin omistavat amikset.

Aloitteet liittokokoukselle

Aloitteet pitää lähettää viimeistään kuukautta ennen liittokokousta. Vastaukset aloitteisiin valmistellaan liittohallituksessa. Liittohallitus päättää liittokokoukselle lähetettävistä vastausesityksistä, jotka julkaistaan liittokokousasiakirjassa.

Liittokokousaloitteet on jätettävä viimeistään 16.10.2018 klo 23.59 (=viestin lähetysaika). Aloitteet toimitetaan OSKU ry:n pääsihteerille Juuso Luomalalle osoitteeseen juuso.luomala(at)osku.info. Määräajan jälkeen tulleita aloitteita hallitus ei ole velvollinen käsittelemään. Liittokokous käy aloitteista ja niiden vastausesityksistä keskustelun. Sen jälkeen aloitteita käsitellään valiokunnassa, josta ne tulevat koko liittokokousväen päätettäväksi ja mahdollisesti äänestettäväksi. Liittokokouksen vastauksesta aloitteeseen tulee OSKUn kanta ja näkemys aloitteessa esitettyyn asiaan.

Hyvän aloitteen tunnusmerkit

Hyvä aloite sisältää vain yhden asian, esimerkiksi oppilashuoltoon liittyvän ongelman, ja siihen ratkaisu- tai toimenpide-esityksen. Ei siis kannata laittaa toisiinsa liittymättömiä tai toisistaan kaukana olevia asioita samaan aloitteeseen, esimerkiksi kouluruokaa ja vanhempien tulojen vaikutusta opintotukeen, vaan tehdä niistä erilliset aloitteet.

Aloitteentekijöiden kannattaa perehtyä esittämänsä asian taustoihin. Tällöin aloitteeseen saadaan vahvat faktapohjat ja perustelut. Hyvä aloite sisältää napakan ja kuvaavan otsikon, tiiviin perustelu- ja taustoitusosan sekä ennen kaikkea selkeän ratkaisu- tai toimenpide-esityksen.

Pituus riippuu aloiteaiheen laajuudesta, mutta pääsääntönä voidaan pitää sitä, että puolikkaan A4:n verran tekstiä on sopivan lukijaystävällinen, ja pidempikin asia täytyy kyetä kertomaan yhdellä A4:llä.

Lisätietoja

Lisätietoja kokouksen kulusta tai muista kokoukseen liittyvistä asioista antaa pääsihteerimme Juuso Luomala, juuso.luomala(at)osku.info tai puh. 044 977 4014.

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry:n liittohallituksen puolesta

Helsingissä 15.9.2018

Emmi Pentikäinen Juuso Luomala

puheenjohtaja pääsihteeri

Tykkäsitkö? Kerro jutusta kavereillesi!
Klikkaamalla "Hyväksyn kaikki evästeet" hyväksyt, että evästeet tallennetaan laitteellesi parantamaan sivuston navigointia, analysoimaan sivuston käyttöä ja tehostamaan mainontaamme. Lue lisätietoja evästepolitiikastamme.
cookies