OSKU ry:n 19. liittokokous 28.11.2020

Tapahtuman tiedot

Alkaa
Päättyy

Tervetuloa Suomen Opiskelija - Allianssi – OSKU ry:n 19. sääntömääräiseen liittokokoukseen 28.11.2020

Liittokokous on Suomen Opiskelija-Allianssi –OSKU ry:n ylin päättävä elin. Liittokokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat eli päätetään muun muassa OSKUn ensi vuoden toiminnasta ja taloudesta sekä valitaan OSKUn puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja liittohallitus vuodelle 2021.

Liittokokouksessa käsitellään myös liittohallituksen esittämät sääntömuutokset. Liittohallitus esittää, että sääntömuutokset käsiteltäisiin kiireellisenä ja että muutettuja sääntöjä alettaisiin soveltaa yhdistyksen sisäisessä toiminnassa heti päätöksenteon jälkeen.

Liittohallitus on päättänyt kokouksessaan 15/2020, että liittokokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteydellä kiihtyvän koronaepidemiatilanteen vuoksi. Liittohallitus esittää liiton jäsenille voimakkaan toiveen, että kokousedustajat osallistuvat ensisijaisesti etäyhteydellä. Kokouksen etäosallistuminen toteutetaan Zoom-verkkokokousohjelmalla. Kokouspaikkana toimii Rauhanasema, Veturitori 3, 00520 Helsinki

Voimassa oleva laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi (677/2020) mahdollistaa, että yhdistyksen hallituksen päätöksellä yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua etäyhteyksin niissäkin yhdistyksissä, joissa se ei olisi yhdistyksen sääntöjen perusteella muuten mahdollista. Kyseisen lain mukaan yhdistyksen hallitus voi myös päättää, että kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta.

Tervetuloa vaikuttamaan onnellisten amisten puolesta!

Huomioittehan, että liittokokousedustajien tulee olla toisen asteen ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoita, vaikka he edustaisivat opiskelijayhdistystä. Liittokokous on päihteetön.

Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu

Kaikkien liittokokouksen osallistujien - niin henkilöjäsenten kuin jäsenyhdistyksien/-opiskelijakuntien edustajien - tulee ilmoittautua liittokokoukseen perjantaihin 13.11.2020 klo 16 mennessä osoitteessa http://bit.ly/oskuliittokokous2020 Liittokokoukseen tulee ilmoittautua etukäteen, eikä kokoukseen ole tänä vuonna mahdollista osallistua ilman ennakkoilmoittautumista.

Liittokokoukseen ilmoittautuvan henkilöjäsenen lukuvuoden 2020-2021 jäsenmaksun on oltava maksettuna viimeistään 30.10.2020.

Ilmoittautuneille osallistujille toimitetaan liittokokousasiakirja sekä valtakirjapohja, jos käytät opiskelijayhdistyksen ääniä. Valtakirja tulee toimittaa viimeistään 25.11. klo 16 mennessä liiton pääsihteerille.

Äänimäärän määräytymiseen käytetään voimassa olevien sääntöjen kahdeksatta pykälää:

8 § LIITTOKOKOUKSEN OSALLISTUJAT

Liittokokouksessa äänioikeus on varsinaisella jäsenellä, joka on maksanut jäsenmaksunsa liittokokousvuonna viimeistään 21 päivää ennen kokousta.

Voidakseen käyttää äänioikeuttaan varsinaisessa liittokokouksessa jäsenen on ilmoitettava tästä liitolle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen liittokokousta. Ylimääräisessä kokouksessa äänioikeuden käyttämisestä on ilmoitettava liitolle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Tätä äänioikeutta hän ei voi käyttää asiamiehen välityksellä.

Myös jäsenyhdistyksillä on äänioikeus. Jäsenyhdistyksellä on yhtä monta ääntä kuin sillä on äänivaltaisia jäseniä edellisen kalenterivuoden lopussa vähennettynä sillä äänimäärällä, jonka sen jäsenet käyttävät liittokokouksessa liiton henkilöjäseninä.

Liittokokouksen pitämisvuotena liittoon liittyneellä yhdistyksellä on yhtä monta ääntä kuin sillä on jäseniä liittymishetkellä vähennettynä sillä äänimäärällä, jonka sen jäsenet käyttävät liiton henkilöjäseninä kokouksessa.

Jäsenyhteisöillä on liittokokouksessa 1 (yksi) ääni.

Jäsenyhdistys voi valita liittokokoukseen tarpeelliseksi katsomansa määrän edustajia, jotka käyttävät jäsenyhdistyksen äänivaltaa sillä tavoin, kuin heidän valtuutuksessaan on mainittu. Jäsenyhdistysten edustajien tulee olla ammatillisen toisen asteen opiskelijoita.

Jäsenyhdistyksen edustajan tulee esittää ennen kokouksen alkamista jäsenyhdistyksen virallisten nimenkirjoittajien allekirjoittama valtakirja, josta käy ilmi hänen edustamansa yhdistys ja äänimäärä.

Kannatusjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja –jäsenellä on liittokokouksessa läsnäolo-oikeus, muttei äänioikeutta.

Liiton puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, hallituksen jäsenillä, tilintarkastajilla, pääsihteerillä ja muilla liiton toimihenkilöillä on oikeus olla läsnä ja käyttää puheenvuoroja liittokokouksessa.

Liittokokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden myös sitä liittokokoukselta erikseen anoville henkilöille.

Liittokokousaloitteet

Aloitteiden tekeminen

OSKU ry:n liittokokoukselle voi tehdä aloitteita jäsenyhdistys tai henkilöjäsen. Aloitteella voi kiinnittää huomion havaitsemaansa ongelmaan tai asiaan, ja ne voivat johtaa esimerkiksi OSKUn linjausten ja tavoitteiden uudistamiseen tai tarkentamiseen. Aloitteet voivat koskea myös OSKUn sisäistä toimintaa tai olla ehdotuksia uusista toimintatavoista tai -muodoista.

Jäsenyhdistyksiä ovat OSKUn jäseniksi hakeneet ja hyväksytyt opiskelijakunnat ja henkilöjäseniä voimassaolevan AMIS-opiskelijakortin tai aiemman OSKU-opiskelijakortin omistavat amikset.

Aloitteet liittokokoukselle

Aloitteet pitää lähettää viimeistään kuukautta ennen liittokokousta. Vastaukset aloitteisiin valmistellaan liittohallituksessa. Liittohallitus päättää liittokokoukselle lähetettävistä vastausesityksistä, jotka julkaistaan liittokokousasiakirjassa.

Liittokokousaloitteet on jätettävä viimeistään 28.10.2020 klo 23.59 (=viestin lähetysaika). Aloitteet toimitetaan OSKU ry:n pääsihteerille Aino Pohjanvirralle osoitteeseen aino.pohjanvirta(at)osku.info. Määräajan jälkeen tulleita aloitteita hallitus ei ole velvollinen käsittelemään.

Hyvän aloitteen tunnusmerkit

Hyvä aloite sisältää vain yhden asian ja siihen ratkaisu- tai toimenpide-esityksen. Ei siis kannata laittaa toisiinsa liittymättömiä tai toisistaan kaukana olevia asioita samaan aloitteeseen, vaan tehdä niistä erilliset aloitteet.

Pituus riippuu aloiteaiheen laajuudesta, mutta pääsääntönä voidaan pitää sitä, että puolikkaan A4:n verran tekstiä on sopivan lukijaystävällinen, ja pidempikin asia täytyy kyetä kertomaan yhdellä A4:llä.

****

LISÄTIETOJA

Lisätietoja kokouksen kulusta tai muista kokoukseen liittyvistä asioista antaa pääsihteerimme Aino Pohjanvirta, aino.pohjanvirta@osku.info tai puh. 044 977 4014.

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry:n liittohallituksen puolesta

Helsingissä 19.10.2020

Iivari Korkala Aino Pohjanvirta

puheenjohtaja pääsihteeri

Tykkäsitkö? Kerro jutusta kavereillesi!

Sinua saattaisi kiinnostaa myös nämä:

Yhtään artikkelia ei valitettavasti löytynyt
Klikkaamalla "Hyväksyn kaikki evästeet" hyväksyt, että evästeet tallennetaan laitteellesi parantamaan sivuston navigointia, analysoimaan sivuston käyttöä ja tehostamaan mainontaamme. Lue lisätietoja evästepolitiikastamme.
cookies