OSKUn liittokokous 2023

Tapahtuman tiedot

Alkaa
Päättyy
Puhjonrannan kurssikeskus

65€

Tervetuloa Suomen Opiskelija - Allianssi –OSKU ry:n 22. sääntömääräiseen liittokokoukseen 10.-12.11.2023 Valkealaan!

Kokouspaikkana toimii Puhjonrannankurssikeskus osoitteessa Puhjonrannantie 80, 45370 Valkeala.

Liittokokous on Suomen Opiskelija-Allianssi –OSKU ry:n ylin päättävä elin. Liittokokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat eli päätetään muun muassa OSKUn ensi vuoden toiminnasta ja taloudesta sekä valitaan OSKUn puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja liittohallitus vuodelle 2024.

Tervetuloa vaikuttamaan onnellisten amisten puolesta!

Huomioittehan, että liittokokousedustajien tulee olla toisen asteen ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoita, vaikka he edustaisivat opiskelijayhdistystä. Liittokokous on päihteetön.

 

Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu

Kaikkien liittokokouksen osallistujien -niin henkilöjäsenten kuin jäsenyhdistyksien/-opiskelijakuntien edustajien - tulee ilmoittautua liittokokoukseen torstaihin 1.11.2023 klo 23:59 mennessä osoitteessa https://forms.office.com/e/VwvbP0Rnhg.

Liittokokoukseen ilmoittautuva nhenkilöjäsenen lukuvuoden 2023-2024 jäsenmaksun on oltava maksettunaviimeistään 20.10.2023.

Liittokokouksen osallistujilta peritään 65€/hlö liittokokousmaksu, joka sisältää majoituksen ja ruokailut kokouspaikalla ajalla 10.-12.11.2023 (perjantain iltapalasta sunnuntain lounaaseen), liittokokousmateriaalin sekä muun liittokokouksen ohjelman.

Jokainen liittokokoukseen osallistuja vastaa matkakuluistaan itse.

Liittokokousmaksu tulee suorittaa 10.11.2023 mennessä Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry:n tilille FI82 5800 1320 119075 (OKOYFIHH). Liittokokoukseen osallistumisen edellytyksenä on osallistumismaksun suorittaminen OSKU ry:lle. Liitä maksun viestikenttään teksti: Liittokokous 2023 / Osallistujan nimi. Mikäli tarvitsette liittokokousmaksun suorittamiseen laskun, laskua voi pyytää pääsihteeriltämme.

Liittokokouksen jokainen osallistuja on mukana vaikuttamassa tärkeisiin asioihin. Tästä syystä oppilaitokset usein tukevat opiskelijoita osallistumismaksuista. Kannattaakin tiedustella oman oppilaitoksen/opiskelijakunnan mahdollisuutta maksaa liittokokousmaksu ja matkakulut!

Ilmoittautuneille osallistujille toimitetaan liittokokousasiakirja sekä valtakirjapohja, jos käytät opiskelijayhdistyksen ääniä. Asiakirjoja on saatavilla myös kokouksessa paperisena.


 

Ilmoittautuminen paikan päällä

Jokaisen kokousosallistujan tulee ilmoittautua läsnäolevaksi paikan päällä liittokokouspaikalla.

Henkilöjäsenet eivät tarvitse valtakirjaa, vaan heidän jäsenyytensä voimassaolo tarkistetaan etukäteen OSKUn jäsenrekisteristä.

Opiskelijayhdistyksiä edustavat henkilöt sen sijaan tarvitsevat valtakirjan, jotta heillä on todistettavasti oikeus käyttää opiskelijayhdistyksensä äänivaltaa. Valtakirjojen tarkastus tapahtuu liittokokouksessa lauantaina 11.11.2023 klo 09.00–11.00. Ilmoittautuneet saavat valtakirjapohjan ilmoittamiinsa sähköpostiosoitteisiin viimeistään 11.11. ja valtakirja tuodaan täytettynä, asianmukaisilla allekirjoituksilla varustettuna kokouspaikalle. Jotta äänioikeutta voi käyttää, valtakirja täytyy olla täytettynä ja tarkastettuna liittokokouksessa la 11.11. klo 11.00 mennessä.

Äänimäärän määräytymiseen käytetään voimassa olevien sääntöjen kahdeksatta pykälää:

 

8§ LIITTOKOKOUKSEN OSALLISTUJAT

Liittokokouksessa äänioikeus on varsinaisella jäsenellä, joka on maksanut jäsenmaksunsa liittokokousvuonna viimeistään 21 päivää ennen kokousta.

Voidakseen käyttää äänioikeuttaan varsinaisessa liittokokouksessa jäsenen on ilmoitettava tästä liitolle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen liittokokousta. Ylimääräisessä kokouksessa äänioikeuden käyttämisestä on ilmoitettava liitolle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Tätä äänioikeutta hän ei voi käyttää asiamiehen välityksellä.

Myös jäsenyhdistyksillä on äänioikeus. Jäsenyhdistyksellä on yhtä monta ääntä kuin sillä on äänivaltaisia jäseniä edellisen kalenterivuoden lopussa vähennettynä sillä äänimäärällä, jonka sen jäsenet käyttävät liittokokouksessa liiton henkilöjäseninä.

Liittokokouksen pitämisvuotena liittoon liittyneellä yhdistyksellä on yhtä monta ääntä kuin sillä on jäseniä liittymishetkellä vähennettynä sillä äänimäärällä, jonka sen jäsenet käyttävät liiton henkilöjäseninä kokouksessa.

Jäsenyhteisöillä on liittokokouksessa 1 (yksi) ääni.

Jäsenyhdistys voi valita liittokokoukseen tarpeelliseksi katsomansa määrän edustajia, jotka käyttävät jäsenyhdistyksen äänivaltaa sillä tavoin, kuin heidän valtuutuksessaan on mainittu. Jäsenyhdistysten edustajien tulee olla ammatillisen toisen asteen opiskelijoita.

Jäsenyhdistyksen edustajan tulee esittää ennen kokouksen alkamista jäsenyhdistyksen virallisten nimenkirjoittajien allekirjoittama valtakirja, josta käy ilmi hänen edustamansa yhdistys ja äänimäärä.

Kannatusjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja –jäsenellä on liittokokouksessa läsnäolo-oikeus, muttei äänioikeutta.

 

Liiton puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, hallituksen jäsenillä, tilintarkastajilla, pääsihteerillä ja muilla liiton toimihenkilöillä on oikeus olla läsnä ja käyttää puheenvuoroja liittokokouksessa.

Liittokokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden myös sitä liittokokoukselta erikseen anoville henkilöille.

Liittokokouksen ohjelma (alustava, muutosvarauksin)

Perjantai 10.11.2023

klo 16–17                                   Saapuminen ja majoittuminen

klo 17–19                                   Liittokokouskoulutus

klo 19.30                                   Iltapala

klo 20.30                               Iltaohjelma

klo 23                                         Hiljaisuus

Lauantai 11.11.2023

klo 9.00–10.00                         Aamupala

klo 9.00 - 11.00                        Valtakirjojen tarkastus +epävirallisten kokousosallistujien ilmoittautuminen

klo 10.00                                   Liittokokous alkaa
(tervetulopuheet, liittokokoukselleosoitetut tervehdykset)

klo 11.30                                   Kokous keskeytetään

klo 11.30–12.30                       Lounas

klo 12.30                                   Kokous jatkuu

klo 15.30                                   Kokous keskeytetään, ehdokaspaneeli

klo 16.30–17.30                       Päivällinen

klo 17.30 à                              Valiokunnatkokoontuvat

klo 20.30 à                              Iltaohjelma ja iltapala

klo 23.00                                   Hiljaisuus

Sunnuntai 12.11.2023

klo 9–10                                     Aamupala

klo 10.00                                   Kokous jatkuu

klo 12–13                                   Lounas

klo 13.00                                   Kokous jatkuu

klo 17.00                                   Kokous päättyy

 

Liittokokouskoulutus

Perjantaina 10.11.2023 klo 17-19 järjestetään liittokokouskoulutus.

Mitä liittokokouksessa tapahtuu? Miten liittokokouksessa vaikutetaan?
Mitä nämä kaikki oudot sanat kuten esityslista, menettelytapajärjestys tai lähetekeskustelu ovat? Mitä tehdään valiokunnassa? Miten äänestetään?

Kaikkiin näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastaamme perjantaina!

Liittokokousaloitteet

Aloitteiden tekeminen

OSKU ry:n liittokokoukselle aloitteita voi tehdä jäsenyhdistys tai henkilöjäsen. Aloitteella voi kiinnittää huomion havaitsemaansa ongelmaan tai asiaan, ja aloite voi johtaa esimerkiksi OSKUn linjausten ja tavoitteiden uudistamiseen tai tarkentamiseen. Aloitteet voivat koskea myös OSKUn sisäistä toimintaa tai olla ehdotuksia uusista toimintatavoista tai -muodoista.

Jäsenyhdistyksiä ovat OSKUn jäseniksi hakeneet ja hyväksytyt opiskelijakunnat ja henkilöjäseniä voimassa olevan AMIS-opiskelijakortin tai aiemman OSKU-opiskelijakortin omistavat amikset.

Aloitteet liittokokoukselle

Aloitteet pitää lähettää viimeistään kuukautta ennen liittokokousta. Vastaukset aloitteisiin valmistellaan liittohallituksessa. Liittohallitus päättää liittokokoukselle lähetettävistä vastausesityksistä, jotka julkaistaan liittokokousasiakirjassa.

Liittokokousaloitteet on jätettävä viimeistään 11.10.2023 klo 23.59 (=viestin lähetysaika). Aloitteet toimitetaan OSKU ry:n pääsihteerille Eemeli Rajalalle osoitteeseen eemeli.rajala(at)osku.info. Määräajan jälkeen tulleita aloitteita hallitus ei ole velvollinen käsittelemään.

Hyvän aloitteen tunnusmerkit

Hyvä aloite sisältää vain yhden asian ja siihen ratkaisu- tai toimenpide-esityksen.  Ei siis kannata laittaa toisiinsa liittymättömiä tai toisistaan kaukana olevia asioita samaan aloitteeseen, vaan tehdä niistä erilliset aloitteet.

Pituus riippuu aloiteaiheen laajuudesta, mutta pääsääntönä voidaan pitää sitä, että puolikkaan A4:n verran tekstiä on sopivan lukijaystävällinen, ja pidempikin asia tulisi kyetä kertomaan yhdellä A4:llä.

 

LISÄTIETOJA

Lisätietoja kokouksen kulusta tai muista kokoukseen liittyvistä asioista antaa pääsihteerimme Eemeli Rajala, eemeli.rajala@osku.info tai puh. 044 977 4014.

 

 

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKUry:n liittohallituksen puolesta

Helsingissä 28.9.2023            

                                                                             

Venla Tilli                                   Eemeli Rajala
puheenjohtaja                          pääsihteeri

Tykkäsitkö? Kerro jutusta kavereillesi!
Klikkaamalla "Hyväksyn kaikki evästeet" hyväksyt, että evästeet tallennetaan laitteellesi parantamaan sivuston navigointia, analysoimaan sivuston käyttöä ja tehostamaan mainontaamme. Lue lisätietoja evästepolitiikastamme.
cookies