Jatkokyselyn tulokset poikkeusolojen vaikutuksista opintoihin julkaistu

Jatkokyselyn tulokset poikkeusolojen vaikutuksista opintoihin julkaistu

Toteutimme yhdessä

Karvin

ja SAKKI ry:n kanssa opiskelijakyselyn, jolla selvitettiin opiskelijoiden kokemuksia opiskelusta ja opetuksesta koronaepidemiasta aiheutuneiden poikkeusolojen aikana.

Kysely

tehtiin osana

Karvi arviointia.

Kysely toteutettiin 25.5–5.6.2020 ja siihen vastasi kaikkiaan 6427 tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijaa.

Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille

, niistä on iso apu edunvalvontamme tueksi!

Kokemukset opiskelusta ja valmistuminen poikkeusolojen aikana

Suurin osa opiskelijoista piti opintoihinsa saamaansa tukea ja ohjausta riittävänä sekä opetuksen toimivuutta hyvänä.

On kuitenkin erittäin huolestuttavaa, että

vajaa viidennes oli asiasta eri mieltä

.

Kriittisimmin opiskelijat suhtautuivat oppimisestaan ja osaamisestaan saamansa palautteen riittävyyteen: 20 % vastaajista oli melko tai täysin samaa mieltä siitä, että he eivät ole saaneet riittävästi palautetta oppimisestaan tai osaamisestaan.

Hieman alle kymmenesosalla ei ollut ilmoituksensa mukaan riittäviä välineitä

opintojensa suorittamiseen

ja hieman useampi kuin joka kymmenes koki opiskelutaitonsa riittämättömiksi. Opiskelijoista 76 % koki opintojensa edistynee

n

poikkeusoloista huolimatta.

Vastaajista 22% kertoo,

että heidän merkitty valmistumisaikansa oli 2020 keväälle.

Heistä 71%

valmistui

aikataulun mukaisest

i

,

13% ei

valmistunut

ja 16% ei osannut

vielä

sanoa.

Työelämässä tapahtuva oppiminen ja näytöt

Vastanneista

35% kertoo olleensa maaliskuu-toukokuu välillä

työpaikalla oppimassa.

Heistä

20%

kertoo

harjoittelunsa keskeytyneen

.

78%

pystyi kuitenkin suori

ttamaan

opintoja

an

vaihtoehtoisella tavalla

harjoittelu

n keskeydyttyä.

Heistä, joilla työpaikalla tapahtuva oppiminen keskeytyi poikkeusolojen vuoksi, 32 % pystyi kuitenkin suorittamaan näytön työpaikalla 13 % oppilaitoksessa. 31 % heistä joutui siirtämään näytön suorittamisen toiseen ajankohtaan. On kuitenkin huolestuttavaa, työpaikalla tapahtuvan oppimisen keskeyttäneistä 23 % ei tiedä, miten näyttö tullaan suorittamaan.

Opiskelijoiden hyvinvointi, opiskelijahuolto ja opinto-ohjaus

Opiskelijoista lähes 60 % koki opiskelumotivaationsa olleen hyvä poikkeusolojen aikana, mutta hieman vajaalla kolmanneksella oli ollut motivaation suhteen ongelmia.

Yli puolet opiskelijoista koki poikkeusolojen aikana tapahtuvan opiskelun henkisesti kuormittavampana kuin normaalioloissa. Noin joka neljännellä vastanneista oli ollut paljon ongelmia opiskelussa poikkeusolojen vuoksi

. Opiskelijoista 60 % oli samaa mieltä siitä, että oli saanut tarvitsemaansa henkilökohtaista tai muuta opinto-ohjausta ja puolet koki saaneensa tarvitsemaansa tukea opiskelijahuollosta.

On kuitenkin erittäin huolestuttavaa, että v

iidennes vastaajista ei ollut kokemuksensa mukaan saanut tarvitsemaansa opinto-ohjausta ja opiskelijahuoltoa.

Täältä

voit lukea

Karvin

tiedotteen poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden vaikutuksista

eri koulutusasteisiin.

Lue myös

keväällä tehdyn kyselyn tuloksista

täällä

!

Lisätiedot:

Emma Holsti, edunvalvonnan koordinaattori

0404108814, emma.holsti@osku.info

Tykkäsitkö? Kerro jutusta kavereillesi!

Tilaa uutiskirjeemme

Emme viestittele turhasta. Saat mailiisi uusimmat artikkelit ja pääset lukemaan ne ensimmäisten joukossa.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös nämä:

Yhtään artikkelia ei valitettavasti löytynyt.
Klikkaamalla "Hyväksyn kaikki evästeet" hyväksyt, että evästeet tallennetaan laitteellesi parantamaan sivuston navigointia, analysoimaan sivuston käyttöä ja tehostamaan mainontaamme. Lue lisätietoja evästepolitiikastamme.
cookies