Äänestä eurovaaleissa 2024 – OSKUn 3+1 eurovaalitavoitetta!

Äänestä eurovaaleissa 2024 – OSKUn 3+1 eurovaalitavoitetta!
Äänestä eurovaaleissa 2024 – OSKUn 3+1 eurovaalitavoitetta!

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry tekee töitä amisystävällisemmän Euroopan unionin puolesta. Euroopan parlamentin päätökset vaikuttavat meidän kaikkien elämään ja siksi OSKU haluaa, että päätöksenteossa huomioidaan paremmin amisten rooli yhteiskunnassa meillä Suomessa sekä koko Euroopassa.

Europarlamenttivaalit käydään viiden vuoden välein. Vaaleissa Suomesta valitaan 15 jäsentä europarlamenttiin (MEP). Europarlamentti päättää unionin lainsäädännöstä yhdessä neuvoston kanssa ja valvoo komission toimintaa sekä nimittää komission puheenjohtajan ja komissaarit.

Europarlamenttivaalit käydään kesäkuussa 2024. Vaalien ennakkoäänestys Suomessa on 29.5.-4.6.2024. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 9.6.2024. Äänestä!

Lisätietoja europarlamenttivaaleista löydät Oikeusministeriön vaalit.fi -sivustolta.

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry eurovaalitavoitteet 2024
1. Opiskelijaliikkuvuus saavutettavaksi kaikille amiksille

Vuonna 2022 vain 6,2 % 16–25-vuotiaista amiksista hyödynsi mahdollisuuden lähteä ulkomaanjaksolle.
Lähde: Opetushallitus

Opiskelijaliikkuvuuden mahdollisuudet vaihtelevat suuresti, eikä läheskään kaikilla opiskelijoilla ole tietoa opiskelijaliikkuvuuden mahdollisuudesta osana ammatillisia opintojaan. Tavoitteena on taata kaikille ammatillisen koulutuksen opiskelijoille mahdollisuus osallistua opiskeluvaihtoon EU-maissa. Tämä edellyttää konkreettisia toimenpiteitä, kuten rahoituksen lisäämistä vaihto-ohjelmille, byrokratian vähentämistä ja opiskelijoiden tukipalveluiden parantamista. Opiskelijavaihdot tarjoavat arvokkaita oppimiskokemuksia, kulttuurista moninaisuutta ja kansainvälisiä verkostoja, jotka edistävät opiskelijoiden henkilökohtaista ja ammatillista kehitystä.

2. Nuorten mielenterveyskriisi ratkaistava koko EU:n alueella

Vuonna 2023 34,0 % amiksista oli huolissaan mielialastaan kuluneen 12 kuukauden aikana.
Lähde: Kouluterveyskysely, 2023

Nuorten mielenterveyskriisi on vakava haaste, jonka ratkaisemiseksi tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä kaikkialla Euroopassa. OSKU haluaa, että EU edistää mielenterveyspalveluiden saatavuutta kaikissa jäsenvaltioissa asettamalla vähimmäisvaatimuksia mielenterveyspalveluiden tarjoamiselle ja panostamalla mielenterveysalan resursseihin. EU:n on tuettava ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä mielenterveysongelmien ehkäisemiseksi kuten esimerkiksi resurssien kohdentamista kouluihin ja nuorisotyöhön, jotta voidaan tarjota varhaisen tuen ja mielenterveyskasvatuksen ohjelmia. EU:n tulee myös edistää jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja parhaiden käytäntöjen jakamista mielenterveyspalveluiden kehittämisessä.

3. Opiskelijoiden ja nuorten osallisuutta vahvistettava kaikkialla EU:ssa

Vain 24,2 % 18–24-vuotiaista äänesti vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa.  
Lähde: Tilastokeskus

Opiskelijoiden ja nuorten äänen kuuluville saaminen päätöksenteossa on demokratian keskeinen periaate, jota OSKU haluaa edistää. Tämä tarkoittaa konkreettisia toimia, kuten nuorten osallistumisen mahdollistamista päätöksentekoprosesseissa, nuorisojärjestöjen tukemista ja nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistämistä. Lisäksi tarvitaan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä päätöksenteossa sekä nuorten osallistumismahdollisuuksien parantamista yhteiskunnan eri tasoilla, kuten eri koulutusmuodoissa, työelämässä ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Erityisestä huomiota on kiinnitettävä aliedustettuihin ryhmiin ja heidän osallisuuskokemuksiensa vahvistamiseen, sekä alle 18-vuotiaiden äänen saattaminseen päätöksentekoon entistä vahvemmin.

+ 1 Äänioikeus- ja vaalikelpoisuusikärajan alentaminen kaikkialla EU-maissa 15 ikävuoteen

Vuonna 2023 vain 69,6 % amiksista koki pystyvänsä vaikuttamaan joihinkin elinympäristönsä asioihin.  
Lähde: Kouluterveyskysely, 2023

OSKU vaatii äänestys- ja vaalikelpoisuusikärajan laskemista 15 ikävuoteen. Tämä toimenpide edistää nuorten poliittista osallistumista ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä vahvistaa nuorten äänen kuulumista päätöksenteossa. Alhaisempi ikäraja rohkaisee nuoria osallistumaan demokraattiseen prosessiin jo varhaisessa vaiheessa ja edistää nuorten aktiivista kansalaisuuttaan. Lisäksi se luo perustan nuorten poliittiseen aktiivisuuteen ja sitoutumiseen yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

Lisätietoja:  

Edunvalvonnan asiantuntija Onni Härkönen, onni.harkonen@osku.fi 0447050474

Tykkäsitkö? Kerro jutusta kavereillesi!

Tilaa uutiskirjeemme

Emme viestittele turhasta. Saat mailiisi uusimmat artikkelit ja pääset lukemaan ne ensimmäisten joukossa.

Klikkaamalla "Hyväksyn kaikki evästeet" hyväksyt, että evästeet tallennetaan laitteellesi parantamaan sivuston navigointia, analysoimaan sivuston käyttöä ja tehostamaan mainontaamme. Lue lisätietoja evästepolitiikastamme.
cookies