KUTSU: Liittokokous Turussa 19.-21.11.2021

KUTSU: Liittokokous Turussa 19.-21.11.2021

Tervetuloa Suomen Opiskelija - Allianssi – OSKU ry:n 20. sääntömääräiseen liittokokoukseen 19.-21.11.2021. Kokouspaikkana toimii s/s Bore osoitteessa Linnankatu 72, 20100 Turku.

Liittokokous on Suomen Opiskelija-Allianssi –OSKU ry:n ylin päättävä elin. Liittokokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat eli päätetään muun muassa OSKUn ensi vuoden toiminnasta ja taloudesta sekä valitaan OSKUn puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja liittohallitus vuodelle 2022.

Liittokokouksessa käsitellään myös liiton keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma.

Tervetuloa vaikuttamaan onnellisten amisten puolesta!

Huomioittehan, että liittokokousedustajien tulee olla toisen asteen ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoita, vaikka he edustaisivat opiskelijayhdistystä. Liittokokous on päihteetön.

Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu

Kaikkien liittokokouksen osallistujien

- niin henkilöjäsenten kuin jäsenyhdistyksien/-opiskelijakuntien edustajien - tulee ilmoittautua

liittokokoukseen perjantaihin 12.11.2021 klo 16 mennessä

osoitteessa https://bit.ly/osku-liittokokous2021.

Liittokokoukseen ilmoittautuvan henkilöjäsenen lukuvuoden 2021-2022 jäsenmaksun on oltava maksettuna viimeistään 29.10.2021.

Liittokokouksen osallistujilta peritään 65 €/hlö liittokokousmaksu, joka sisältää majoituksen ja ruokailut kokouspaikalla ajalla 19.-21.11.2021 (perjantain iltapalasta sunnuntain lounaaseen), liittokokousmateriaalin sekä muun liittokokouksen ohjelman.

Jokainen liittokokoukseen osallistuja vastaa matkakuluistaan itse.

Liittokokousmaksu tulee suorittaa 18.11.2021 mennessä Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry:n tilille FI82 5800 1320 1190 75 (OKOYFIHH). Liittokokoukseen osallistumisen edellytyksenä on osallistumismaksun suorittaminen OSKU ry:lle. Liitä maksun viestikenttään teksti: Liittokokous 2021 / Osallistujan nimi. Mikäli tarvitsette liittokokousmaksun suorittamiseen laskun, laskua voi pyytää pääsihteeriltämme.

Liittokokouksen jokainen osallistuja on mukana vaikuttamassa tärkeisiin asioihin. Tästä syystä oppilaitokset usein tukevat opiskelijoita osallistumismaksuista. Kannattaakin tiedustella oman oppilaitoksen/opiskelijakunnan mahdollisuutta maksaa liittokokousmaksu ja matkakulut!

Ilmoittautuneille osallistujille toimitetaan liittokokousasiakirja sekä valtakirjapohja, jos käytät opiskelijayhdistyksen ääniä. Asiakirjoja on saatavilla myös kokouksessa paperisena.

Ilmoittautuminen paikan päällä

Jokaisen kokousosallistujan tulee ilmoittautua läsnäolevaksi paikan päällä liittokokouspaikalla.

Henkilöjäsenet eivät tarvitse valtakirjaa, vaan heidän jäsenyytensä voimassaolo tarkistetaan etukäteen OSKUn jäsenrekisteristä.

Opiskelijayhdistyksiä edustavat henkilöt sen sijaan tarvitsevat valtakirjan, jotta heillä on todistettavasti oikeus käyttää opiskelijayhdistyksensä äänivaltaa. Valtakirjojen tarkastus tapahtuu liittokokouksessa lauantaina 20.11.2021 klo 09.00–11.00. Ilmoittautuneet saavat valtakirjapohjan ilmoittamiinsa sähköpostiosoitteisiin viimeistään 12.11. ja valtakirja tuodaan täytettynä, asianmukaisilla allekirjoituksilla varustettuna kokouspaikalle. Jotta äänioikeutta voi käyttää, valtakirja täytyy olla täytettynä ja tarkastettuna liittokokouksessa la 20.11. klo 11.00 mennessä.

Äänimäärän määräytymiseen käytetään voimassa olevien sääntöjen kahdeksatta pykälää:

8 § LIITTOKOKOUKSEN OSALLISTUJAT

Liittokokouksessa äänioikeus on varsinaisella jäsenellä, joka on maksanut jäsenmaksunsa liittokokousvuonna viimeistään 21 päivää ennen kokousta.

Voidakseen käyttää äänioikeuttaan varsinaisessa liittokokouksessa jäsenen on ilmoitettava tästä liitolle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen liittokokousta. Ylimääräisessä kokouksessa äänioikeuden käyttämisestä on ilmoitettava liitolle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Tätä äänioikeutta hän ei voi käyttää asiamiehen välityksellä.

Myös jäsenyhdistyksillä on äänioikeus. Jäsenyhdistyksellä on yhtä monta ääntä kuin sillä on äänivaltaisia jäseniä edellisen kalenterivuoden lopussa vähennettynä sillä äänimäärällä, jonka sen jäsenet käyttävät liittokokouksessa liiton henkilöjäseninä.

Liittokokouksen pitämisvuotena liittoon liittyneellä yhdistyksellä on yhtä monta ääntä kuin sillä on jäseniä liittymishetkellä vähennettynä sillä äänimäärällä, jonka sen jäsenet käyttävät liiton henkilöjäseninä kokouksessa.

Jäsenyhteisöillä on liittokokouksessa 1 (yksi) ääni.

Jäsenyhdistys voi valita liittokokoukseen tarpeelliseksi katsomansa määrän edustajia, jotka käyttävät jäsenyhdistyksen äänivaltaa sillä tavoin, kuin heidän valtuutuksessaan on mainittu. Jäsenyhdistysten edustajien tulee olla ammatillisen toisen asteen opiskelijoita.

Jäsenyhdistyksen edustajan tulee esittää ennen kokouksen alkamista jäsenyhdistyksen virallisten nimenkirjoittajien allekirjoittama valtakirja, josta käy ilmi hänen edustamansa yhdistys ja äänimäärä.

Kannatusjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja –jäsenellä on liittokokouksessa läsnäolo-oikeus, muttei äänioikeutta.

Liiton puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, hallituksen jäsenillä, tilintarkastajilla, pääsihteerillä ja muilla liiton toimihenkilöillä on oikeus olla läsnä ja käyttää puheenvuoroja liittokokouksessa.

Liittokokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden myös sitä liittokokoukselta erikseen anoville henkilöille.

Liittokokouksen ohjelma (alustava, muutosvarauksin)

Perjantai 19.11.2021

klo 16–17 Saapuminen ja majoittuminen

klo 17–19 Liittokokouskoulutus

klo 19.30 Iltapala

klo 20.30 -> Iltaohjelma

klo 23 Hiljaisuus

Lauantai 20.11.2021

klo 9.00–10.00 Aamupala

klo 9.00 - 11.00 Valtakirjojen tarkastus + epävirallisten kokousosallistujien ilmoittautuminen

klo 10.00 Liittokokous alkaa

(tervetulopuheet, liittokokoukselle osoitetut tervehdykset)

klo 11.30 Kokous keskeytetään

klo 11.30-12.30 Lounas

klo 12.30 Kokous jatkuu

klo 15.30 Kokous keskeytetään, ehdokapeeli

klo 16.30-17.30 Päivällinen

klo 17.30-> Valiokunnat kokoontuvat

klo 20.30-> Iltaohjelma ja iltapala

klo 23 Hiljaisuus

Sunnuntai 21.11.2021

klo 9–10 Aamupala

klo 10.00 Kokous jatkuu

klo 12-13 Lounas

klo 13 Kokous jatkuu

klo 15 Kokous päättyy

Liittokokouskoulutus

Perjantaina 19.11.2021 klo 17-19 järjestetään liittokokouskoulutus.

Mitä liittokokouksessa tapahtuu? Miten liittokokouksessa vaikutetaan?

Mitä nämä kaikki oudot sanat kuten esityslista, menettelytapajärjestys tai lähetekeskustelu ovat?

Mitä tehdään valiokunnassa? Miten äänestetään?

Kaikkiin näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastaamme perjantaina!

Liittokokousaloitteet

Aloitteiden tekeminen

OSKU ry:n liittokokoukselle voi tehdä aloitteita jäsenyhdistys tai henkilöjäsen. Aloitteella voi kiinnittää huomion havaitsemaansa ongelmaan tai asiaan, ja ne voivat johtaa esimerkiksi OSKUn linjausten ja tavoitteiden uudistamiseen tai tarkentamiseen. Aloitteet voivat koskea myös OSKUn sisäistä toimintaa tai olla ehdotuksia uusista toimintatavoista tai -muodoista.

Jäsenyhdistyksiä ovat OSKUn jäseniksi hakeneet ja hyväksytyt opiskelijakunnat ja henkilöjäseniä voimassaolevan AMIS-opiskelijakortin tai aiemman OSKU-opiskelijakortin omistavat amikset.

Aloitteet liittokokoukselle

Aloitteet pitää lähettää viimeistään kuukautta ennen liittokokousta.  Vastaukset aloitteisiin valmistellaan liittohallituksessa. Liittohallitus päättää liittokokoukselle lähetettävistä vastausesityksistä, jotka julkaistaan liittokokousasiakirjassa.

Liittokokousaloitteet on jätettävä viimeistään 19.10.2021 klo 23.59 (=viestin lähetysaika). Aloitteet toimitetaan OSKU ry:n pääsihteerille Aino Pohjanvirralle osoitteeseen aino.pohjanvirta(at)osku.info. Määräajan jälkeen tulleita aloitteita hallitus ei ole velvollinen käsittelemään.

Hyvän aloitteen tunnusmerkit

Hyvä aloite sisältää vain yhden asian ja siihen ratkaisu- tai toimenpide-esityksen.  Ei siis kannata laittaa toisiinsa liittymättömiä tai toisistaan kaukana olevia asioita samaan aloitteeseen, vaan tehdä niistä erilliset aloitteet.

Pituus riippuu aloiteaiheen laajuudesta, mutta pääsääntönä voidaan pitää sitä, että puolikkaan A4:n verran tekstiä on sopivan lukijaystävällinen, ja pidempikin asia täytyy kyetä kertomaan yhdellä A4:llä.

Lisätietoja

Lisätietoja kokouksen kulusta tai muista kokoukseen liittyvistä asioista antaa pääsihteerimme Aino Pohjanvirta, aino.pohjanvirta@osku.info tai puh. 044 977 4014.

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry:n liittohallituksen puolesta

Helsingissä 20.9.2021

Henriikka Mastokangas

puheenjohtaja

Aino Pohjanvirta

pääsihteeri

Tykkäsitkö? Kerro jutusta kavereillesi!

Tilaa uutiskirjeemme

Emme viestittele turhasta. Saat mailiisi uusimmat artikkelit ja pääset lukemaan ne ensimmäisten joukossa.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös nämä:

Yhtään artikkelia ei valitettavasti löytynyt.
Klikkaamalla "Hyväksyn kaikki evästeet" hyväksyt, että evästeet tallennetaan laitteellesi parantamaan sivuston navigointia, analysoimaan sivuston käyttöä ja tehostamaan mainontaamme. Lue lisätietoja evästepolitiikastamme.
cookies