Kutsu OSKU ry:n 15. sääntömääräiseen liittokokoukseen 11.-13.11.2016

Kutsu OSKU ry:n  15. sääntömääräiseen liittokokoukseen 11.-13.11.2016

Tervetuloa Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry:n 15. sääntömääräiseen liittokokoukseen 11.-13.11.2016 Suomen Turkuun!

Kokouspaikkana toimii Turun Ammatti-Instituutin Kellonsoittajankadun yksikkö osoitteessa Kellonsoittajankatu 9-11.

Liittokokous on Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry:n ylin päättävä elin. Liittokokouksessa päätetään OSKUn seuraavan vuoden taloudesta ja toiminnasta sekä valitaan puheenjohtaja ja liittohallitus.

Tule vaikuttamaan onnellisten amisten puolesta!

Osallistumismaksu ja ilmoittautuminen

Liittokokouksen osallistujilta peritään 35 euron liittokokousmaksu, joka sisältää koulumajoituksen kokouspaikalla (makuualusta ja –pussi mukaan), ruokailut ajalle 11.-13.11.2016 (perjantain iltapalasta sunnuntain lounaaseen) sekä liittokokousmateriaalin. Kokouspaikalla on mahdollisuus majoittua perjantaista sunnuntaihin 11.-13.11.

Maksu tulee suorittaa 11.11.2016 mennessä Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry:n tilille FI82 5800 1320 1190 75 (OKOYFIHH). Liittokokoukseen osallistumisen edellytyksenä on osallistumismaksun suorittaminen OSKU ry:lle. Mikäli suoritat maksun 9.-11.11., ota kuitti maksusta mukaan kokouspaikalle. Maksun viestikenttään teksti: LIITTOKOKOUS 2016 / osallistujan nimi.

Matkakuluja ei korvata, vaan osallistujat vastaavat niistä itse. HUOM! Kannattaa tiedustella oman oppilaitoksen/opiskelijakunnan mahdollisuutta maksaa matkakulut ja muu kuin koulumajoitus.

Jäsenyhdistysten/opiskelijakuntien/henkilöjäsenten tulee ilmoittautua perjantaihin 4.11.2016 klo 16 mennessä

osoitteessa http://bit.ly/osku2016.

Huomioittehan viime vuonna muuttuneet säännöt, joiden mukaan liittokokousedustajien tulee olla toisen asteen ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoita, vaikka he edustaisivat opiskelijayhdistystä! Liittokokous on päihteetön.

Ilmoittautuneille osallistujille toimitetaan liittokokousasiakirja sekä valtakirjapohja, jos käytät opiskelijayhdistyksen ääniä. Asiakirjoja on saatavilla myös kokouksessa paperisena. Liittokokousasiakirja valmistuu viimeistään lokakuun alussa.

Ilmoittautuminen paikan päällä

Jokaisen kokousosallistujan tulee ilmoittautua liittokokouspaikalla. Henkilöjäsenet eivät tarvitse valtakirjaa, vaan heidän jäsenyytensä voimassaolo tarkistetaan etukäteen OSKUn jäsenrekisteristä. Voimassa oleva jäsenyys edellyttää 30.9.2016 mennessä maksettua OSKUn jäsenmaksua. Opiskelijayhdistyksiä edustavat henkilöt sen sijaan tarvitsevat valtakirjan, jotta heillä on todistettavasti oikeus käyttää opiskelijayhdistyksensä äänivaltaa. Jos haluat edustaa kokouksessa opiskelijayhdistysta?si, mutta se ei ole viela? OSKUn ja?senyhdistys, ota yhteytta? OSKUn opiskelijatoiminnan koordinaattoriin (neea.liinpaa(at)osku.info).

Valtakirjojen tarkastus tapahtuu lauantaina 12.11.2016 klo 09.30-11.00. Ilmoittautuneet saavat valtakirjapohjan ilmoittamiinsa sähköpostiosoitteisiin 4.11. Valtakirja tuodaan täytettynä, asianmukaisilla allekirjoituksilla varustettuna kokouspaikalle. Jotta äänioikeutta voi käyttää, valtakirja täytyy olla täytettynä ja tarkastettuna la 12.11. klo 11.00 mennessä.

Epäviralliset kokousosallistujat ilmoittautuvat samaan pisteeseen kuin virallisetkin.

Äänimäärän määräytymiseen käytetään voimassa olevien sääntöjen kahdeksatta pykälää:

8 § LIITTOKOKOUKSEN OSALLISTUJAT

Liittokokouksessa äänioikeus on varsinaisella jäsenellä, joka on maksanut jäsenmaksunsa liittokokousvuonna syyskuun loppuun mennessä.

Voidakseen käyttää äänioikeuttaan varsinaisessa liittokokouksessa jäsenen on ilmoitettava tästä liitolle viimeistään 7 (seitsemän) päivää ennen liittokokousta. Ylimääräisessä kokouksessa äänioikeuden käyttämisestä on ilmoitettava liitolle viimeistään 7 (seitsemän) päivää ennen kokousta. Tätä äänioikeutta hän ei voi käyttää asiamiehen välityksellä.

Myös jäsenyhdistyksillä on äänioikeus. Jäsenyhdistyksellä on yhtä monta ääntä kuin sillä on äänivaltaisia jäseniä edellisen kalenterivuoden lopussa vähennettynä sillä äänimäärällä, jonka sen jäsenet käyttävät liittokokouksessa liiton henkilöjäseninä.

Jäsenyhteisöillä on liittokokouksessa 1 (yksi) ääni.

Liittokokouksen pitämisvuotena liittoon liittyneellä yhdistyksellä on yhtä monta ääntä kuin sillä on jäseniä liittymishetkellä vähennettynä sillä äänimäärällä, jonka sen jäsenet käyttävät liiton henkilöjäseninä kokouksessa.

Jäsenyhdistys voi valita liittokokoukseen tarpeelliseksi katsomansa määrän edustajia, jotka käyttävät jäsenyhdistyksen äänivaltaa sillä tavoin, kuin heidän valtuutuksessaan on mainittu. Jäsenyhdistysten edustajien tulee olla ammatillisen toisen asteen opiskelijoita.

Jäsenyhdistyksen edustajan tulee esittää ennen kokouksen alkamista jäsenyhdistyksen virallisten nimenkirjoittajien allekirjoittama valtakirja, josta käy ilmi hänen edustamansa yhdistys ja äänimäärä.

Kannatusjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja –jäsenellä on liittokokouksessa läsnäolo-oikeus, muttei äänioikeutta.

Liiton puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, hallituksen jäsenillä, tilintarkastajilla, pääsihteerillä ja muilla liiton toimihenkilöillä on oikeus olla läsnä ja käyttää puheenvuoroja liittokokouksessa.

Liittokokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden myös sitä liittokokoukselta erikseen anoville henkilöille.

Ohjelma (alustava, muutosvarauksin)

Perjantai 11.11.2016

klo 17-19 VAIKUTTAJAKOULUTUS eli liittokokouskoulutus

Mitä liittokokouksessa tapahtuu? Miten liittarissa vaikutetaan?

Mitä nämä kaikki oudot sanat kuten esityslista, menettelytapajärjestys tai lähetekeskustelu ovat?Mitä tehdään valiokunnassa? Miten äänestetään?Kaikkiin näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastaamme perjantaina! Tule siis paikalle tai ole pahvi.Koulutus on erittäin suositeltava liittokokouksen ensikertalaisille.

klo 19.30 Iltapalaa tarjolla

klo 23 Hiljaisuus käytävillä

Lauantai 12.11.2016

klo 8.30-9.30 Aamupala

klo 9.30-11.00 Valtakirjojen tarkastus ja epävirallisten kokousosallistujien ilmoittautuminen

klo 09.30 Liittokokous alkaa

klo 09.30-11.00 OSKU ry 15 vuotta -juhlaseminaari

klo 11.00 Tervehdykset

klo 11.30-12.30 Lounas

klo 12.30 Kokous jatkuu

klo 16.00 Kokous keskeytetään

klo 16-> Valiokunnat kokoontuvat

klo 18 Illallinen

klo 19-> Iltaohjelmaa

klo 23 Hiljaisuus

Sunnuntai 13.11.2016

klo 9-10 Aamupala

klo 10.00 Kokous jatkuu

klo 12-13 Lounas

klo 13 Kokous jatkuu

klo 15 Kokous päättyy

Liittokokousaloitteet

Aloitteiden tekeminen

OSKU ry:n liittokokoukselle voi tehdä aloitteita jäsenyhdistys tai henkilöjäsen. Aloitteella voi kiinnittää huomion havaitsemaansa ongelmaan tai asiaan, ja ne voivat johtaa OSKUn linjausten ja tavoitteiden uudistamiseen tai tarkentamiseen. Aloitteet voivat koskea myös OSKUn sisäistä toimintaa tai olla ehdotuksia uusista toimintatavoista tai -muodoista.

Jäsenyhdistyksiä ovat OSKUn jäseniksi hakeneet ja hyväksytyt oppilas- ja opiskelijakunnat. Henkilöjäseniä ovat voimassaolevan OSKU-opiskelijakortin omistavat (= 30.9.2016 mennessä jäsenmaksunsa maksaneet) amikset.

Aloitteet liittokokoukselle

Aloitteet pitää lähettää viimeistään kuukautta ennen liittokokousta OSKUn sääntöjen 9§ edellyttämällä tavalla (eli kirjallisesti liittohallitukselle) ohjeiden (ks. alla) mukaan.

Vastaukset aloitteisiin valmistellaan liittohallituksessa. Liittohallitus päättää liittokokoukselle lähetettävistä vastausesityksistä, jotka julkaistaan liittokokousasiakirjassa.

Liittokokous käy aloitteista ja niiden vastausesityksistä keskustelun. Sen jälkeen aloitteita käsitellään valiokunnassa, josta ne tulevat koko liittokokousväen päätettäväksi ja mahdollisesti äänestettäväksi.

Liittokokouksen vastauksesta aloitteeseen tulee OSKUn kanta ja näkemys aloitteessa esitettyyn asiaan.

OSKUn nykyisiin linjauksiin kannattaa tutustua ennen aloitteen tekemistä täällä:

https://issuu.com/oskury/docs/oskulla_on_sanottavaa_2015

.

Hyvän aloitteen tunnusmerkit

Hyvä aloite sisältää vain yhden asian, esimerkiksi oppilashuoltoon liittyvän ongelman, ja siihen ratkaisu- tai toimenpide-esityksen.

Ei siis kannata laittaa toisiinsa liittymättömiä tai toisistaan kaukana olevia asioita, esimerkiksi kouluruokaa ja vanhempien tulojen vaikutusta opintotukeen, samaan aloitteeseen, vaan tehdä niistä erilliset aloitteet.

Aloitteentekijöiden kannattaa perehtyä esittämänsä asian taustoihin. Tällöin aloitteeseen saadaan vahvat faktapohjat ja perustelut.

Hyvä aloite sisältää napakan ja kuvaavan otsikon, tiiviin perustelu- ja taustoitusosan sekä ennen kaikkea selkeän ratkaisu- tai toimenpide-esityksen.

Pituus riippuu aloiteaiheen laajuudesta, mutta pääsääntönä voidaan pitää sitä, että puolikkaan A4:n verran tekstiä on sopivan lukijaystävällinen, ja pidempikin asia täytyy kyetä kertomaan yhdellä A4:llä.

Milloin ja minne?

OSKU ry liittokokousaloitteet on lähettävä viimeistään 11.10.2016 klo 23.59. Sen jälkeen tulleita aloitteita hallitus ei ole velvollinen käsittelemään. Aloitteet toimitetaan OSKU ry:n pääsihteerille Maiju Korhoselle osoitteeseen maiju.korhonen(at)osku.info.

Lisätietoja kokouksen kulusta tai muista kokoukseen liittyvistä asioista antaa pääsihteeri Maiju Korhonen, maiju.korhonen(at)osku.info tai puh. 044 9774014.

SUOMEN OPISKELIJA-ALLIANSSI – OSKU ry:n liittohallituksen puolesta

Helsingissä 21.9.2016

Rene Stolt

puheenjohtaja

Maiju Korhonen

pääsihteeri

Tykkäsitkö? Kerro jutusta kavereillesi!

Tilaa uutiskirjeemme

Emme viestittele turhasta. Saat mailiisi uusimmat artikkelit ja pääset lukemaan ne ensimmäisten joukossa.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös nämä:

Yhtään artikkelia ei valitettavasti löytynyt.
Klikkaamalla "Hyväksyn kaikki evästeet" hyväksyt, että evästeet tallennetaan laitteellesi parantamaan sivuston navigointia, analysoimaan sivuston käyttöä ja tehostamaan mainontaamme. Lue lisätietoja evästepolitiikastamme.
cookies