OSKU kannattaa perusrahoituksen osuuden nostamista ja koulutusviennin helpottamista

OSKUn

edunvalvonnan arkeen kuuluu muun muassa lausuntojen antaminen lakiesityksistä

, jotka ovat valmistelussa.

Lausunnon tarkoituksena on ilmaista

OSKUn

- eli amisten

kanta

lakiesitykseen.

P

yrimme muuttamaan lakeja meidän tavoitteiden mukaisiksi muun muassa lausuntojen avulla.

Tällä kertaa annoimme lausunnon

opetus- ja kulttuuriministeriölle liittyen

lakiesitykseen koulutusviennistä ja tilauskoulutuksesta.

Lakimuutoksen avulla koulutusvientiä halutaan helpotta

a, jotta

Opetushallitus voisi määrätä koulutuksen järjestäjän pyynnöstä tilauskoulutusta ja koulutusvientiä varten tutkin

tojen

perusteet. Näissä

tutkintojen

perusteissa voitaisiin poiketa

, jos on tarve. Syitä on esimerkiksi

tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista, jotka liittyvät Suomen lainsäädäntöön, kulttuuriin tai olosuhteisiin taikka vastaaviin Suomeen sidoksissa oleviin seikkoihin.

OSKU kannattaa lämpimästi esitettyä muutosta.

OSKUn

mielestä oppilaitosten pitää voida ansaita

kipeästi kaivattuja euroja

myymällä osaamistaan ulkomaille. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen koulutusviennissä on tällä hetkellä enemmän esteitä

,

kuin mahdollisuuksia, joten

laki

muutos on tarpeellinen. Koulutusvienti ei saa heikentää oppilaitosten perustoimintaa, vaan se tulee nähdä tervetulleena mahdollisuutena viedä suomalaista koulutusosaamista maailmalle.

Koulutusvienti ei saa viedä resursseja oppilaitosten perusarjesta

. E

simerkiksi

tutkintojen perusteiden pakolliset muutokset on tehtävä lisärahoituksen turvin.

Koulutusvientiä helpottava hanke on lisätty aiempaan opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeeseen, jossa ammatillisen koulutuksen lakiin halutaan muutoksia.

Tästä

voit lukea

OSKUn

lausunnon koulutusvientiin liittyen.

OSKUn kanta ammatillisen koulutuksen rahoituksesta

OSKU antoi elokuussa lausunnon lakimuutoksista, joita ammatillisen koulutuksen lakiin halutaan tehdä

.

OSKUn

mielestä a

mmatillisen koulutuksen rahoitukseen kohdistuneet leikkaukset vuosina

2013–2018

ovat asettaneet haasteita ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanolle. Ammatillisen koulutuksen rahoitus on turvattava

. K

oulutuksen järjestäjien saaman perusrahoituksen tasoa on nostettava ja lukuisista oppilaitoksia kuormittavista rahoitushauista on pyrittävä pääsemään eroon.

On tärkeää, että oppilaitokset voivat keskittyä ydintehtäväänsä eli opetukseen jatkuvien rahoitushakemusten tekemisen sijaan.

Pitkäjänteisesti suunniteltu työ oppilaitoksissa on niin henkilöstön, työelämän kuin opiskelijoidenkin etu. Kaikilla opiskelijoilla ei ole valmiuksia valmistua määräajassa

. S

iitä

ei

pidä rangaista oppilaitoksia. Kannatamme perusrahoituksen osuuden pitämistä vähintään 70

%

:n

tasolla ammatillisen

koulutuksen rahoituksesta. Opiskelijoiden aidon osallisuuden toteutuminen sekä opiskelija- ja tutortoiminnan tukemisen taso tulee nähdä myös yhtenä oppilaitoksen arviointikriteerinä. Opiskelijoiden osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumista on jatkossa arvioitava yhtenä oppilaitoksen rahoituksen perusteena.

Tästä

voi lukea lausunnon alkuperäiseen hankkeeseen liittyen.

Tarkemmat tiedot hankkeesta löyty

vät

opetus- ja ku

l

ttuuriministeriön sivuilta

.

Lisätietoja:

Edunvalvonnan koordinaattori Emma Holsti,

emma.holsti@osku.info, 040 410 8814

Tykkäsitkö? Kerro jutusta kavereillesi!

Tilaa uutiskirjeemme

Emme viestittele turhasta. Saat mailiisi uusimmat artikkelit ja pääset lukemaan ne ensimmäisten joukossa.

Klikkaamalla "Hyväksyn kaikki evästeet" hyväksyt, että evästeet tallennetaan laitteellesi parantamaan sivuston navigointia, analysoimaan sivuston käyttöä ja tehostamaan mainontaamme. Lue lisätietoja evästepolitiikastamme.
cookies