OSKU ry:n liittokokous: Opiskelijoiden osallisuuteen luotava selkeät rakenteet!

Valtakunnallisen toisen asteen ammattiin opiskelevien opiskelijajärjestön Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry:n liittokokous vaatii opiskelijoiden osallisuudelle selkeämpiä rakenteita. Tällä hetkellä kaikissa oppilaitoksissa ei ole edes toimivaa opiskelijakuntaa, ja mahdollisuudet vaikuttaa jäävät heikoiksi, eikä yhdenvertaisuus toteudu oppilaitosten kesken.

Koronapandemiasta johtuvasta syystä etänä liittokokousta viettävät toisen asteen ammattiin opiskelevat ovat huolissaan opiskelijoiden osallisuuden toteutumisesta ammatillisissa oppilaitoksissa. Erityisesti haasteet ovat nousseet esiin, kun poikkeusolojen ja rajoitusten myötä fyysistä kontaktia on pitänyt välttää, ja siirtää kaikki mahdollinen etänä toimivaksi. Liittokokous huomauttaa, että koronan aikana on entistä tärkeämpää luoda uudenlaisia osallisuuden muotoja ja varmistaa vaikuttamismahdollisuuksien turvaaminen.

Kouluterveyskyselyn 2019 mukaan ammattiin opiskelevista vain noin 28% kokee, että heillä on ollut hyvät mahdollisuudet vaikuttaa asioihin koulussa tai oppilaitoksessa lukuvuoden aikana. OSKU ry on tilanteesta hyvin huolissaan, eikä usko tilanteen parantuneen koronan myötä. Osassa oppilaitoksia on haettu uudenlaisia keinoja opiskelijakuntatoiminnalle verkossa, mutta yhtäläiset mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon tulisi pystyä turvaamaan ympäri Suomen.

”Opiskelijoilla tulee olla aito mahdollisuus vaikuttaa kaikkiin opiskelijoihin liittyviin tai heidän asemaansa vaikuttaviin päätöksiin. Koulutuksen järjestäjien on varmistettava, että opiskelijakuntatoiminnalle on aidosti riittävästi tukea ja resursseja. Näihin kuuluvat myös sopivat toimitilat ja koronan aikana tarvittavat fasiliteetit etäyhteyksien hyödyntämiseen. Opiskelijakuntatoiminnan tukemiseen on nimettävä vastuuhenkilö oppilaitoksen opetus- ja ohjaushenkilöstöstä, ja hänelle on osoitettava tähän tehtävään riittävä työaikaresursointi.”, toteaa OSKU ry:n puheenjohtaja Iivari Korkala.

Ammatillisen koulutuksen lain pyklän 106 mukaan koulutuksen järjestäjän tulee turvata opiskelijakunnalle riittävät toimintaedellytykset. Tämä ei kuitenkaan ole riittävä kirjaus varmistamaan toiminnan toteutumista, kuten kouluterveyskyselyn tulos paljastaa. OSKU ry vaatii, että opiskelijoiden aidon osallisuuden toteutuminen sekä opiskelija- ja tutortoiminnan tukemisen taso tulee nähdä myös yhtenä oppilaitoksen arviointikriteerinä. Opiskelijoiden osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumista on jatkossa arvioitava yhtenä oppilaitoksen rahoituksen perusteena. Opiskelijakuntatoiminnasta sekä tutortoiminnasta on saatava osaamispisteitä ja hyväksilukuja opintoihin. Ammatillisiin perustutkintoihin on liitettävä vaikuttajan opintopolku eli kokonaisuus, johon voi sisällyttää opintopisteitä aktiivisesta opiskelijatoiminnasta ja opiskelijavaikuttamisesta.

”Lähes kaikissa kunnissa toimii myös nuorisovaltuustot, jotka ovat erinomainen vaikuttamiskanava paikallisen kunnan päätöksentekoon. Osa ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista asuu kuitenkin eri paikkakunnalla kuin missä käyvät koulua. Myös ikä voi tulla helposti esteeksi hakemiselle. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että amiksille taataan mahdollisimman monipuolisia vaikuttamisen paikkoja omaan arkeensa. Kaikki eivät halua lähteä luottamustehtävien kautta vaikuttamaan, vaan on luotava aidosti matalankynnyksen kanavia tuoda nuorten mielipiteitä esiin nykyisten rakenteiden lisäksi.” huomauttaa juuri valittu OSKU ry:n vuoden 2021 puheenjohtaja Henriikka Mastokangas.

Lisätiedot:

Puheenjohtaja 2020 Iivari Korkala, 044 9776 356

Puheenjohtaja 2021 Henriikka Mastokangas, 044 971 9014

Tykkäsitkö? Kerro jutusta kavereillesi!

Tilaa uutiskirjeemme

Emme viestittele turhasta. Saat mailiisi uusimmat artikkelit ja pääset lukemaan ne ensimmäisten joukossa.

Klikkaamalla "Hyväksyn kaikki evästeet" hyväksyt, että evästeet tallennetaan laitteellesi parantamaan sivuston navigointia, analysoimaan sivuston käyttöä ja tehostamaan mainontaamme. Lue lisätietoja evästepolitiikastamme.
cookies