OSKU kannattaa perusrahoituksen osuuden nostamista ja koulutusviennin helpottamista

"Opiskelijat tarkastamassa rekka-autoa."

OSKUn edunvalvonnan arkeen kuuluu muun muassa lausuntojen antaminen lakiesityksistä, jotka ovat valmistelussa. Lausunnon tarkoituksena on ilmaista OSKUn – eli amisten  kanta lakiesitykseen. Pyrimme muuttamaan lakeja meidän tavoitteiden mukaisiksi muun muassa lausuntojen avulla. Tällä kertaa annoimme lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle liittyen lakiesitykseen koulutusviennistä ja tilauskoulutuksesta. Lakimuutoksen avulla koulutusvientiä halutaan helpottaa, jotta Opetushallitus voisi määrätä koulutuksen järjestäjän pyynnöstä tilauskoulutusta ja koulutusvientiä varten tutkintojen perusteet. Näissä tutkintojen perusteissa voitaisiin poiketa, jos on tarve. Syitä on esimerkiksi tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista, jotka liittyvät Suomen lainsäädäntöön, kulttuuriin tai olosuhteisiin taikka vastaaviin Suomeen sidoksissa oleviin seikkoihin.  

OSKU kannattaa lämpimästi esitettyä muutosta. OSKUn mielestä oppilaitosten pitää voida ansaita kipeästi kaivattuja euroja myymällä osaamistaan ulkomaille. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen koulutusviennissä on tällä hetkellä enemmän esteitä, kuin mahdollisuuksia, joten lakimuutos on tarpeellinen. Koulutusvienti ei saa heikentää oppilaitosten perustoimintaa, vaan se tulee nähdä tervetulleena mahdollisuutena viedä suomalaista koulutusosaamista maailmalle. Koulutusvienti ei saa viedä resursseja oppilaitosten perusarjesta. Esimerkiksi tutkintojen perusteiden pakolliset muutokset on tehtävä lisärahoituksen turvin.  

Koulutusvientiä helpottava hanke on lisätty aiempaan opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeeseen, jossa ammatillisen koulutuksen lakiin halutaan muutoksia. 

Tästä voit lukea OSKUn lausunnon koulutusvientiin liittyen. 

OSKUn kanta ammatillisen koulutuksen rahoituksesta

OSKU antoi elokuussa lausunnon lakimuutoksista, joita ammatillisen koulutuksen lakiin halutaan tehdäOSKUn mielestä ammatillisen koulutuksen rahoitukseen kohdistuneet leikkaukset vuosina 2013–2018 ovat asettaneet haasteita ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanolle. Ammatillisen koulutuksen rahoitus on turvattava. Koulutuksen järjestäjien saaman perusrahoituksen tasoa on nostettava ja lukuisista oppilaitoksia kuormittavista rahoitushauista on pyrittävä pääsemään eroon.  

On tärkeää, että oppilaitokset voivat keskittyä ydintehtäväänsä eli opetukseen jatkuvien rahoitushakemusten tekemisen sijaan. Pitkäjänteisesti suunniteltu työ oppilaitoksissa on niin henkilöstön, työelämän kuin opiskelijoidenkin etu. Kaikilla opiskelijoilla ei ole valmiuksia valmistua määräajassa. Siitä ei pidä rangaista oppilaitoksia. Kannatamme perusrahoituksen osuuden pitämistä vähintään 70 %:n tasolla ammatillisen koulutuksen rahoituksesta. Opiskelijoiden aidon osallisuuden toteutuminen sekä opiskelija- ja tutortoiminnan tukemisen taso tulee nähdä myös yhtenä oppilaitoksen arviointikriteerinä. Opiskelijoiden osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumista on jatkossa arvioitava yhtenä oppilaitoksen rahoituksen perusteena. 

Tästä voi lukea lausunnon alkuperäiseen hankkeeseen liittyen.  

Tarkemmat tiedot hankkeesta löytyvät opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta 

Lisätietoja:

Edunvalvonnan koordinaattori Emma Holsti,
emma.holsti@osku.info, 040 410 8814