OSKU ry hakee pääsihteeriä

Nykyisen pääsihteerin siirtyessä elinkeinoelämän palvelukseen Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry hakee palvelukseensa pääsihteeriä vakituiseen ja kokoaikaiseen työsuhteeseen.

Vuonna 2001 perustettu Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry on valtakunnallinen toisen asteen ammatillisten opiskelijoiden edunvalvonta-, palvelu- ja harrastejärjestö. Amisten perustama ja omistama liitto on puolue- ja ammattiyhdistyspoliittisesti sitoutumaton. OSKUssa toiminta ja päätökset ovat amisten tekemiä ja näköisiä.

OSKUn pääsihteerinä vastaat erityisesti edunvalvonnasta, taloudesta, hallinnosta sekä henkilöstön johtamisesta. Muutat OSKUn tavoitteet toimenpiteiksi, joiden lopputulos on nähtävissä esimerkiksi lainsäädännössä. Olet väsymätön amisten puolestapuhuja ja heidän äänitorvensa.

OSKUssa kaikki valta ja vastuu on amiksilla. Sinun tehtäväsi on tukea ja auttaa siinä, että heidän ajatuksensa ja mielipiteensä realisoituvat päätöksiksi. Olet puheenjohtajan oikea käsi, tuki ja turva, apu ja työpari. Lisäksi johdat toimiston työskentelyä ja huolehdit, että oikeita asioita tapahtuu oikeaan aikaan. Saat kehitettäväksesi hyvässä iskussa olevan nuorisojärjestön, ja sinun missiosi tulee olla OSKUn nostaminen seuraavalle tasolle yhdessä oskulaisten kanssa. Emme hae yksilöurheilijaa vaan joukkuepelaajaa, joka juonii maalit, mutta antaa muiden tehdä niitä.

Edellytämme hakijalta:

 •    Soveltuvaa korkeakoulutusta tai vähintään –opintoja
 •    Kokemusta ja näyttöjä tuloksekkaasta johtamisesta
 •    Järjestötoiminnan tuntemusta
 •    Kokemusta edunvalvontatyöstä
 •    Erinomaista suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa
 •    Sitoutumista OSKUn arvoihin ja tavoitteisiin

Tehtäviisi/vastuullesi tulee kuulumaan mm. seuraavaa:

 •    Järjestön operatiivisen toiminnan johtaminen ja kehittäminen
  o   Talous: mm. budjetti, seuranta, raportointi, varainhankinta
  o   Hallinto: mm. asiakirjat, ohjesäännöt, avustushakemukset ja –selvitykset
  o   Päätösten valmistelu, toimeenpano ja seuranta
  o   Vapaaehtoisten johtaminen
 •    Esimiestehtävät
  o   Toimiston työskentelyn ja henkilöstön johtaminen
 •    Edunvalvonta
  o   OSKUn edustaminen työryhmissä, paikallisesti ja valtakunnallisesti
  o   Lausuntojen ja kannanottojen laatimiseen osallistuminen
 •    Verkostoituminen ja sidosryhmäyhteistyö
  o   Asiantuntijapuheenvuorot ja muut julkiset esiintymiset
 •    Ammatillisen koulutuksen kentän seuraaminen
  o   Koulutus- ja nuorisopolitiikkaan perehtyminen

Seuraavat ominaisuudet ja taidot auttavat sinua työssäsi:

 •    Tehokkuus
  o   Oma-aloitteisuus ja toimeen tarttuva asenne
  o   Kokonaisuuksien hallinta ja priorisointikyky
  o   Paineensietokyky
 •    Järjestöosaaminen
  o   Intohimo nuorisojärjestön johtamiseen ja kehittämiseen
  o   Joustavuus työajoissa ja –paikoissa
  o   Ymmärrys nuorten vapaaehtoistoimijoiden kanssa toimimisesta
 •    Vaikuttamistaidot
  o   Verkostoitumiskyky ja valmiit verkostot
  o   Ymmärrys Suomen poliittisesta järjestelmästä ja siinä vaikuttamisesta
  o   Haasteiden pelkäämättömyys
 •    Sujuva kirjallinen ja suullinen ilmaisu
  o   Tiivistämisen taito
  o   Esiintymistaidot
 •    Johtamistaidot
  o   Valmentava, innostava, kannustava ja sitouttava johtamisote
  o   Vastuunkanto

Tarjoamme sinulle erittäin mielenkiintoisen, vaihtelevan, vastuullisen ja antoisan työn onnellisten amisten puolesta. Työyhteisömme on pieni ja ketterä. Tarvittaessa autamme toisiamme hommassa kuin hommassa ja pyöritämme toimiston arkea yhdessä – tässä pääsihteeri ei ole erityisasemassa suhteessa muihin. Työaika ei ole säännöllinen, vaan mahdollisiin ilta- ja viikonlopputöihin, matkusteluun sekä hektiseen työtahtiin täytyy voida sitoutua.

Toimistomme ja tuleva työpisteesi sijaitsee Helsingin Alppilassa. Alkupalkka tehtävässä on noin 3200€/kk, lopullinen summa määräytyy kokemuksen ja koulutuksen perusteella. Lisäksi tarjoamme erittäin hyvät työsuhteen edut (mm. lounas- ja virikesetelit) sekä joustot.

Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä koskevan lain mukaisesti pääsihteeriksi valitun henkilön on ennen työsuhteen solmimista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (505/2002) 6§:n 2 momentissa tarkoitettu hyväksyttävä rikosrekisteriote.

Näin haet paikkaa:

Hakemus, jossa kerrot itsestäsi, osaamisestasi ja motivaatiostasi toimitetaan 22.8. klo 12.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen maiju.korhonen@osku.info. Laita viestin otsikoksi ”Hakemus pääsihteeriksi” ja liitä mukaan ansioluettelosi. Lisääthän hakemuksen ja ansioluettelon viestiin pdf-muodossa! Myöhässä saapuneita tai virheellisessä muodossa toimitettuja hakemuksia ei käsitellä.

Ensimmäinen haastattelukierros järjestetään 1.9. ja toinen 2.9. Helsingissä. Haastatteluun kutsuttaville ilmoitetaan asiasta viikon 34 aikana.

Työt alkavat perehdytysjaksolla 18.9. tai sopimuksen mukaan syyskuun aikana.

Lisätietoja tehtävästä antavat:

 • Maiju Korhonen, pääsihteeri (tavoitettavissa parhaiten ke 9.8. ja ma 14.8.), puh. 044 9774014
 • Eini Järvi, puheenjohtaja (tavoitettavissa parhaiten to 17.8. ja ma 21.8.), puh. 044 9776356

Emme valitettavasti ehdi vastata sähköpostitiedusteluihin.